پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
دوشنبه ١ مهر ١٣٩٨
List 'بنر' does not exist at site with URL 'http://portal/kurd/news'.
 

بازديد استاندار كردستان از اداره كل نوسازي مدارس

 

شنبه 11/3/92 مهندس شهبازي استاندار كردستان از اداره كل نوسازي مدارس كردستان بازديد به عمل آورد . استاندار كردستان ضمن بازديداز واحدهاي مختلف فني و اجرائي و اداري مالي اداره كل و ديدار با همكاران از خدمات اداره كل نوسازي مدارس كردستان به خصوص فعاليتهاي چشمگير مهندس شيرزادي مدير كل ، در خصوص تحويل به موقع و با كيفيت مطلوب مدارس تشكر و قدرداني نمود .

 

روابط عمومي اداره كل نوسازي مدارس كردستان