پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
دوشنبه ٢٢ مهر ١٣٩٨
List 'بنر' does not exist at site with URL 'http://portal/kurd/news'.
 

بازديد از پروژه خير ساز شركت سايپا

 

چهارشنبه 26/11/ 90پروژه  خيري 7 كلاسه شهداي سايپا در  شهرك نايسر سنندج با حضور  دكتر صمدي عضو هيئت مديره سايپا و مهندس رفيعي مدير عامل سايپا در امور اجتماعي و مهندس شيرزادي مدير كل نوسازي مدارس كردستان و ناظرين اداره كل ، مورد بازديد قرار گرفت و مباحث لازم در خصوص چگونگي اجراي پروژه و موارد فني و همچنين اعتبار در نظر گرفته شده صورت گرفت . گفتني است اين پروژه داراري780 متر مربع زيربنا و در زميني به مساحت 2350مترمربع احداث خواهد گرديد .

 

روابط عمومي اداره كل نوسازي مدارس استان كردستان