پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
جمعه ٢٦ مهر ١٣٩٨
List 'بنر' does not exist at site with URL 'http://portal/kurd/news'.
 
 

استاندار كردستان تمام حقوق و پاداش خود را صرف مدرسه سازي كرد


عليرضا شهبازي استاندار كردستان تمام حقوق، مزايا و پاداش خود در طول دوران استانداري كردستان را هزينه احداث مدرسه اي شش كلاسه در شهر سنندج كرد.

 استاندار كردستان در طول مدت سه سال حضور در استانداري كردستان حقوق و مزايا و پاداشي دريافت نكرده و اكنون اين مبالغ را جهت احداث مدرسه اي شش كلاسه در شهر سنندج به مجمع خيرين مدرسه ساز استان كردستان اهدا كرد.

اين مدرسه در زميني به مساحت دو هزار و 500 مترمربع و زيربناي 650 متر در دو طبقه احداث مي شود و براي احداث اين مدرسه حدود هفت ميليارد ريال اعتبار مورد نياز است كه بخشي از آن از محل كمك هاي شخصي استاندار كردستان و مابقي از محل اعتبارات استان تامين مي شود.

رئيس مجمع خيرين مدرسه ساز كردستان در آيين كلنگ زني اين پروژه آموزشي با قدرداني از حركت معنوي استاندار كردستان و مشاركت وي در امر مقدس مدرسه سازي ، اين حركت را موجب ايجاد انگيزه در ميان ساير خيرين در بحث مشاركت در امر مدرسه سازي دانست.

استاندار كردستان نيز در مراسم كلنگ زني پروژه  ضمن قدرداني ازتلاش بي وقفه اداره كل نوسازي مدارس استان در ساخت و احداث و مرمت مدارس ، به ضرورت سرعت عمليات اجرايي احداث اين پروژه تاكيد كرد و گفت: با توجه به نياز استان به مدرسه بايد در اسرع وقت اين پروژه  تحويل داده شود.

  

روابط عمومي اداره كل نوسازي ، توسعه وتجهيز  مدارس كردستان