پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
جمعه ٢٩ شهریور ١٣٩٨
List 'بنر' does not exist at site with URL 'http://portal/kurd/news'.

 

 

بسمه تعالي

                                       (آگهي فراخوان شركت درمناقصه خريد تجهيزات )

                                                (شماره 639-89 مورخ 1/7/89 )

اداره كل نوسازي – توسعه وتجهيز مدارس استان كردستان درنظر دارد كالاهاي ذيل را ازطريق فراخوان ومناقصه خريداري نمايد.

موضوع مناقصه : خريد تجهيزات – كلاسي – اداري – آموزشي و خوابگاهي مدارس استان كردستان

تاريخ ارائه فرمهاي ارزيابي : ازتاريخ اتنشار آگهي به مدت 15 روز

محل تحويل و مشاهده آگهي و فرمهاي ارزيابي: سنندج – خ پاسداران – جنب خانه معلم – اداره كل نوسازي مدارس استان كردستان _   واحد تداركات – تلفن 3232165 – 0871 داخلي 239

 يا مراجعه به سايت اين اداره كل به نشاني http://www.nosazimadares.ir/kurd

وپايگاه اطلاع رساني مناقصات كشور به نشاني iets.mporg.ir   قابل مشاهده ميباشد.

نوع كالا

تعداد

نوع كالا

تعداد

نوع كالا

تعداد

چاپگرليزري

100

فايل 4 كشو

50

كمد جالباس 6 نفره

50

فتوكپي

100

صندلي معلم

120

ميزوصندلي 2 نفره كلاسي

4000

رايانه

100

ميزمعلم

100

تختخواب 2 طبقه

400

صندلي گردان

50

صندلي دسته دار كلاسي

3000

بخاري نفتي كاربراتوردار

200

كمد بايگاني

50

 

 

 

 

كليه مناقصه گران واجد شرايط و داراي صلاحيت و توان اجراي كار براساس اسناد ارزيابي صلاحيت امتيازدهي خواهند شد ودرصورت احراز شرايط ميتوانند درمناقصه شركت نمايند.

ضمنا" هزينه چاپ آگهي به عهده برندگان مناقصه ميباشد.

 

دريافت فرم ارزيابي