پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
دوشنبه ١ مهر ١٣٩٨
List 'بنر' does not exist at site with URL 'http://portal/kurd/news'.
 
 

آگهي فراخوان شركت درمناقصه

اداره كل نوسازي ، توسعه و تجهيز مدارس استان كردستان در نظر دارد تعدادي از مدارس را به صورت پيش ساخته از طريق فراخوان و مناقصه خريداري و اجرا نمايد .

موضوع مناقصه : خريد و اجراي كامل مدارس 1و2و3كلاسه روستايي سطح استان به صورت قطعات پيش ساخته پازلي و اجراي ديوار محوطه و محوطه سازي مدارس مذكور بشرح جدول ذيل.

زمان ارائه فرمهاي ارزيابي از تاريخ انتشار اين آگهي درروزنامه سراسري فرهنگ آشتي مورخه سه شنبه دوم اسفند سالجاري به مدت 7 روز و مهلت ارسال مدارك ارزيابي به اين اداره كل از تاريخ انتشار اين آگهي به مدت 15 روز مي باشد.

محل تحويل و مشاهده آگهي ، فرمهاي ارزيابي : سنندج-خيابان پاسداران-جنب خانه معلم –اداره كل نوسازي مدارس استان كردستان –واحد تداركات تلفن:3232165-0871 داخلي 239. لازم به توضيح است اسناد ارزيابي رديف 1 جدول ذيل ميباشد.

كليه مناقصه گران واجد شرايط و داراي صلاحيت و توان اجراي كار بر اساس اسناد ارزيابي صلاحيت امتيازدهي خواهند شد و در صورت احراز شرايط مي توانند در مناقصه شركت نمايند.

ضمنا هزينه چاپ آگهي به عهده برندگان مناقصه مي باشد.

رديف

عنوان پروژه

محل اجرا

مبلغ برآورد به ريال

مدت اجرا

رتبه پيمانكار

1

خريد ونصب كامل 17 باب مدارس 1و2و3كلاسه روستايي سطح استان به صورت قطعات پيش ساخته پازلي

سطح استان

3374000000

6ماه

پيمانكاران واجد شرايط

2

زيرسازي و ديوار كشي و محوطه سازي 9 باب مدارس پيش ساخته روستايي منطقه سريش آباد

 

سريش آباد

1075000000

6ماه

پيمانكاران واجد شرايط

3

زيرسازي و ديوار كشي و محوطه سازي 2 باب مدارس پيش ساخته روستايي منطقه موچش

 

موچش

236000000

6ماه

پيمانكاران واجد شرايط

4

زيرسازي و ديوار كشي و محوطه سازي 6 باب مدارس پيش ساخته روستايي منطقه ديواندره-سقز-زيويه

 

ديواندره-سقز-زيويه

614000000

6ماه

پيمانكاران واجد شرايط

5

احداث مدرسه 6 كلاسه تنگيسر موچش

 

موچش

1924000000

9ماه

پيمانكاران واجد شرايط

 

بسمه تعالي

                                                   فرم ارزيابي شركتهاي سازنده مدارس پيش ساخته                                                     ص1

(اداره كل نوسازي مدارس استان كردستان)

رديف

مشخصات شركت

1

نام شركت :

سرمايه ثبت شده :

شمارثبت :

تاريخ ثبت :

2

نشاني شركت

آدرس پستي:

 

آدرس سايت:

تلفن:                                                                                                         دورنگار:

 

كدپستي:                                                                       كد اقتصادي :

3

نوع فعاليت :

4

نوع مالكيت :    دولتي

 

 

 

غيردولتي

 

 

 

خصوصي

 

 

 

تعاوني

 

 

 

غير

 

 

 

 

 

 

شرح

مقدار امتياز

حداكثر امتياز

امتياز كسب شده

5

سابقه فعاليت مفيد شركت

به ازاي هرسال فعاليت يك امتياز

20

 

6

داشتن نمايندگي توزيع كننده ( عامل مركزفروش در استانها)

به ازاي هر5 نمايندگي يك امتياز

10

 

7

داشتن سيستمهاي كنترل كيفي و دارا بودن مهركنترل كيفيت

 

10

 

8

داشتن امكان تامين مجدد كالا و قطعات يدكي و مواد مصرفي

 

10

 

9

داشتن ظرفيت توليد واردات متناسب با ميزان كالاهاي موضوع مناقصه

 

10

 

10

نحوه بسته بندي وحمل ونقل كالا

 

10

 

11

تعداد كارشناسان متخصص باتوجه به فعاليت شركت

به ازاي هر 2 نفر يك امتياز

20

 

12

داشتن گارانتي وخدمات پس از فروش و پشتيباني وارايه قطعات ومواد مصرفي

 

20

 

13

داشتن گواهي نامه هاي تضمين كيفيت

 

15

 

14

كيفيت محصولات توليدي يا وارداتي

 

15

 

15

تعداد قراردادهاي مالي انجام شده تا كنون  به  همراه رضايت مشتري

هرقراردادكمتراز100ميليون ريال 1 امتياز

تا500ميليون ريال و بيشتر 2 امتياز

20

 

16

اجازه استفاده از گواهي نامه استانداردهاي بين المللي        ويا ملي

هرگواهينامه 5 امتياز

20

 

17

استاندارد هاي كيفيت ( ايزو  و ... )

هراستاندارد  5 امتياز

20

 

18

سطح زيربناي سالنهاي توليد وانبار

كمتراز1000مترمربع 10 امتياز

بيشتراز1000مترمربع به ازاي هر 1000مترمربع 2 امتياز

20

 

19

فرم نظر سنجي

درصورت داشتن

10

 

 

20

سابقه توليد يا توزيع ونماينگي كالا

هرسال سابقه مرتبط3 امتياز            وغيرمرتبط 1 امتياز

20

 

     

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                 

ادامه ارزيابي شركت ..........                                                                                                                                               ص 2

 

شرح

مقدار امتياز

حداكثر امتياز

امتياز كسب شده

21

تعداد دستگاه وماشين آلات توليد

هردستگاه 2 امتياز

20

 

22

نحوه تحويل كالا توسط شركت

فقط درشركت 5 امتيار

هم درشركت و درآدرسهاي اعلام شده توسط خريدار10 امتياز

10

 

23

بروشورو كاتالوگ و دستور كار وراهنماي استفاده و حمل ونگهداري محصول

درصورت دارابودن

5

 

24

نام وسيله روي  وسيله چاپ شده است

 

5

 

25

نام ونشاني شركت توليدي روي وسيله يا بسته بندي چاپ شده است

 

5

 

26

ثبت درنظام ماليات برارزش افزوده

درصورت ثبت نام

5

 

جمع كل :

300

 

توضيحات : الف =حداقل امتياز جهت مجوز شركت درمناقصه (60 % )

                    ب: بايد تصاوير كليه مدارك مثبته اطلاعات خواسته شده  بالا را كه برابر اصل شده  به همراه فرم ارزيابي ارسال گردد.

 

 

 

مهروامضاء : شركت

 

روابط عمومي اداره كل نوسازي ، توسعه و تجهيز مدارس استان كردستان