پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
دوشنبه ١ مهر ١٣٩٨
List 'بنر' does not exist at site with URL 'http://portal/kurd/news'.
 
 

آگهي فراخوان شركت در مناقصه عمومي

 

 اداره كل نوسازي مدارس استان كردستان در نظر دارد بر اساس آيين نامه قانون برگزاري مناقصات، اجراي عمليات پروژه هاي مشروحه ذيل را از طريق فراخوان و مناقصه عمومي و بر اساس بخشنامه سر جمع واگذار نمايد. لذا از كليه پيمانكاران واجد شرايط و داراي گواهينامه تشخيص صلاحيت در رشته ابنيه دعوت مي گردد جهت اعلام آمادگي، دريافت اسناد ارزيابي ، مدارك توان اجراي كار و تسليم مدارك مورد نياز حداكثر بمدت 20 روز از ( تاريخ درج آگهي در روزنامه سراسري جام جم مورخه پنجشنبه 22 دي ماه سالجاري ) به اين اداره كل واقع در سنندج – خيابان پاسداران جنب خانه معلم مراجعه نمايند. ضمنأ ارزيابي كيفي كليه پيمانكاران متقاضي الزاميست ، بجز پيمانكاراني كه از شهريور ماه سال90 به بعد در اين اداره كل ارزيابي شده اند و حد نصاب مورد نياز را نيز كسب نموده اند .لازم به توضيح است هزينه درج آگهي فراخوان در روزنامه از برندگان مناقصه اخذ مي گردد.

 روابط عمومي اداره كل نوسازي مدارس استان كردستان

 

رديف

عنوان پروژه

محل اجرا(شهر)

محل اجرا(روستا)

مبلغ بر آورد (ريال)

مبلغ تضمين

نوع سازه

مدت اجرا

رتبه پيمانكار

1

تكميل ابتدايي 6 كلاسه بلبر

سرو آباد

بلبر

3309000000

16430000

فلزي

9ماه

پيمانكاران واجد شرايط

2

راهنمايي 9كلاسه شهيد تعريف دهگلان

دهگلان

 

6410000000

25730000

بتني

15ماه

پيمانكاران واجد شرايط

3

دبستان 12 كلاسه شهيد جعفري و مطهري موچش

موچش

 

7240000000

28220000

فلزي

15ماه

پيمانكاران واجد شرايط

4

راهنمايي 12 كلاسه امين كمالي بانه

بانه

 

9743000000

35730000

فلزي

15ماه

پيمانكاران واجد شرايط

5

ابتدايي6 كلاسه تخت بيجار

بيجار

تخت

3125000000

15880000

فلزي

9 ماه

پيمانكاران واجد شرايط

6

تكميل مدرسه 6 كلاسه ايرانخواه

زيويه

ايرانخواه

5887000000

24170000

فلزي

12 ماه

پيمانكاران واجد شرايط

7

هنرستان كامياران

كامياران

 

10446000000

37400000

فلزي

12 ماه

پيمانكاران واجد شرايط

8

هنرستان مرخز سقز

سقز

 

10446000000

37400000

فلزي

15 ماه

پيمانكاران واجد شرايط

9

تكميل مدرسه 6 كلاسه حسين آباد

سنندج

حسين آباد

5807000000

23930000

فلزي

12ماه

پيمانكاران واجد شرايط

10

نمازخانه عصمت  و كمالي سنندج

سنندج

 

903000000

9020000

فلزي

6ماه

پيمانكاران واجد شرايط

11

نمازخانه شهيد رجايي بانه

بانه

 

903000000

9020000

فلزي

6ماه

پيمانكاران واجد شرايط

12

تكميل ديوار محوطه و محوطه سازي خوابگاه ياسوكند

ياسوكند

 

1047000000

9650000

فلزي

6ماه

پيمانكاران واجد شرايط

13

تكميل شبانه روزي چشمه منتش

بيجار

چشمه منتش

844000000

8920000

فلزي

6ماه

پيمانكاران واجد شرايط

14

مجتمع آموزشي حيات طيبه سنندج

سنندج

 

50295000000

117090000

بتني و فلزي

18ماه

پيمانكاران واجد شرايط