پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
دوشنبه ١ مهر ١٣٩٨
List 'بنر' does not exist at site with URL 'http://portal/kurd/news'.
 
 

بسمه تعالي

 

آگهي فراخوان خريد تجهيزات تاسيسات مكانيكي حرارتي شماره  329/90 مورخ    16/3/1390   

اداره كل نوسازي و توسعه وتجهيز مدارس استان كردستان درنظردارد كالاهاي ذيل را از طريق مناقصه خريد نمايد.

موضوع مناقصه : خريدتجهيزات تاسيسات مكانيكي حرارتي مدارس استان كردستان

تاريخ ارائه فرم ارزيابي : ازتاريخ انتشار آگهي در روزنامه ايران زمين 19 / 3 90 به مدت 15 روز

محل تحويل ومشاهده آگهي وفرم ارزيابي : سنندج خ پاسداران جنب خانه معلم اداره كل نوسازي مدارس استان كردستان واحد تداركات تلفن 3232165 0871 داخلي 239 و 224

يا مراجعه به پايگاه اطلاع رساني مناقصات كشور به نشاني  iets.mporg.ir قابل مشاهده ميباشد.

رديف

نوع كالا

تعداد

1

رادياتور آلومينيومي

11500 پره

2

دستگاه پكيچ ديگ چدني 6 7 8 و 9 پره

36 دستگاه

3

مشعل دوگانه سوز

36 دستگاه

4

شيرترموستاتيكي

832 عدد

كليه مناقصه گران واجد شرايط وداراي صلاحيت وتوان اجراي كار براساس اسناد ارزيابي صلاحيت امتياز دهي خواهند شدودرصورت احراز شرايط مي توانند درمناقصه شركت نمايند. ضمنا" هزينه چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه خواهدبود.

 روابط عمومي  اداره كل نوسازي وتوسعه وتجهيزمدارس استان كردستان  

 

 

 

بسمه تعالي

                                                   فرم ارزيابي شركتهاي سازنده تجهيزات تاسيسات مكانيكي حرارتي                                                       ص1

(اداره كل نوسازي مدارس استان كردستان)

رديف

مشخصات شركت

1

نام شركت :

سرمايه ثبت شده :

شمارثبت :

تاريخ ثبت :

2

نشاني شركت

آدرس پستي:

 

آدرس سايت:

تلفن:                                                                       دورنگار:

 

كدپستي:                                                                       كد اقتصادي :

3

نوع فعاليت :

4

نوع مالكيت :    دولتي

 

 

 

غيردولتي

 

 

 

خصوصي

 

 

 

تعاوني

 

 

 

غير

 

 

 

 

 

 

شرح

مقدار امتياز

حداكثر امتياز

امتياز كسب شده

5

سابقه فعاليت مفيد شركت

به ازاي هرسال فعاليت يك امتياز

20

 

6

داشتن نمايندگي توزيع كننده ( عامل مركزفروش در استانها)

به ازاي هر5 نمايندگي يك امتياز

10

 

7

داشتن سيستمهاي كنترل كيفي و دارا بودن مهركنترل كيفيت

 

10

 

8

داشتن امكان تامين مجدد كالا و قطعات يدكي و مواد مصرفي

 

10

 

9

داشتن ظرفيت توليد واردات متناسب با ميزان كالاهاي موضوع مناقصه

 

10

 

10

نحوه بسته بندي وحمل ونقل كالا

 

10

 

11

تعداد كارشناسان متخصص باتوجه به فعاليت شركت

به ازاي هر 2 نفر يك امتياز

20

 

12

داشتن گارانتي وخدمات پس از فروش و پشتيباني وارايه قطعات ومواد مصرفي

 

20

 

13

داشتن گواهي نامه هاي تضمين كيفيت

 

15

 

14

كيفيت محصولات توليدي يا وارداتي

 

15

 

15

تعداد قراردادهاي مالي انجام شده تا كنون  به  همراه رضايت مشتري

هرقراردادكمتراز100ميليون ريال 1 امتياز

تا500ميليون ريال و بيشتر 2 امتياز

20

 

16

اجازه استفاده از گواهي نامه استانداردهاي بين المللي        ويا ملي

هرگواهينامه 5 امتياز

20

 

17

استاندارد هاي كيفيت ( ايزو  و ... )

هراستاندارد  5 امتياز

20

 

18

سطح زيربناي سالنهاي توليد وانبار

كمتراز1000مترمربع 10 امتياز

بيشتراز1000مترمربع به ازاي هر 1000مترمربع 2 امتياز

20

 

19

فرم نظر سنجي

درصورت داشتن

10

 

 

20

سابقه توليد يا توزيع ونماينگي كالا

هرسال سابقه مرتبط3 امتياز            وغيرمرتبط 1 امتياز

20

 

     

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                 

ادامه ارزيابي شركت ..........                                                                                                                                                 ص 2

 

شرح

مقدار امتياز

حداكثر امتياز

امتياز كسب شده

21

تعداد دستگاه وماشين آلات توليد

هردستگاه 2 امتياز

20

 

22

نحوه تحويل كالا توسط شركت

فقط درشركت 5 امتيار

هم درشركت و درآدرسهاي اعلام شده توسط خريدار10 امتياز

10

 

23

بروشورو كاتالوگ و دستور كار وراهنماي استفاده و حمل ونگهداري محصول

درصورت دارابودن

5

 

24

نام وسيله روي  وسيله چاپ شده است

 

5

 

25

نام ونشاني شركت توليدي روي وسيله يا بسته بندي چاپ شده است

 

5

 

26

ثبت درنظام ماليات برارزش افزوده

درصورت ثبت نام

5

 

جمع كل :

300

 

توضيحات : الف =حداقل امتياز جهت مجوز شركت درمناقصه (60 % )

                    ب: بايد تصاوير كليه مدارك مثبته اطلاعات خواسته شده  بالا را كه برابر اصل شده  به همراه فرم ارزيابي ارسال گردد.

 

 

 

مهروامضاء : شركت