پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
جمعه ٢٩ شهریور ١٣٩٨
List 'بنر' does not exist at site with URL 'http://portal/kurd/news'.
 
 

آگهي فراخوان شركت در مناقصه

اداره كل نوسازي ، توسعه وتجهيز مدارس استان كردستان در نظر دارد بر اساس آيين نامه قانون برگزاري مناقصات اجراي عمليات پروژه هاي مشروحه ذيل را از طريق فراخوان و مناقصه و بر اساس بخشنامه سر جمع واگذار نمايد لذا از كليه پيمانكاران واجد شرايط و داراي گواهينامه صلاحيت در رشته ابنيه دعوت ميگردد جهت اعلام آمادگي، دريافت اسناد ارزيابي ، مدارك توان اجراي كار و تسليم مدارك مورد نياز حداكثر بمدت 15 روز از تاريخ درج آگهي در روزنامه ايران زمين سه شنبه 3 آبان ماه به اين اداره كل واقع در سنندج خيابان پاسداران جنب خانه معلم مراجعه نمايند. ضمنا ارزيابي كيفي كليه پيمانكاران متقاضي الزامي است، بجز پیمانکارانی که در ارزیابی مورخ شهریور 1390 این ادره کل ارزیابی شده و حد نصاب مورد نظر را کسب کرده اند برای این پیمانکاران اعلام آمادگی کفایت مینماید.

لازم به توضيح است هزينه درج آگهي فراخوان در روزنامه از برندگان مناقصه اخذ ميگردد.

ردیف

 

عنوان پروژه

محل اجرا(شهر)

محل اجرا(روستا)

مبلغ برآورد(ریال)

مبلغ تضمین

نوع سازه

مدت اجرا

رتبه پیمانکار

1

دبيرستان15 كلاسه بيجار

بيجار

 

9543777706

35140000

فلزی

15ماه

پیمانکاران واجد شرایط

2

راهنمايي 9كلاسه شهيد تعريف دهگلان

دهگلان

 

5993668166

24490000

بتنی

15ماه

پیمانکاران واجد شرایط

3

راهنمايي 9كلاسه نگل

نگل

 

5829396897

23990000

بتنی

15ماه

پیمانکاران واجد شرایط

4

راهنمايي 9 كلاسه بيساران سروآباد

سروآباد

بيساران

5692438265

23580000

بتنی

15ماه

پیمانکاران واجد شرایط

5

دبستان 12 كلاسه هجرت-13 آبان مريوان

مريوان

 

6772367663

26820000

فلزی

15ماه

پیمانکاران واجد شرایط

6

دبستان 12 كلاسه شهيد جعفري و مطهري موچش

موچش

 

6773375821

26830000

فلزی

15ماه

پیمانکاران واجد شرایط

7

راهنمايي 12 كلاسه امين كمالي بانه

بانه

 

9256546897

34270000

فلزی

15ماه

پیمانکاران واجد شرایط

8

راهنمايي 9 كلاسه شهيد دستغيب بانه

بانه

 

5858564397

24080000

بتنی

15ماه

پیمانکاران واجد شرایط

9

تكميل 6 كلاسه شبانه روزي سريش آباد

سريش آباد

 

781992973

8410000

فلزی

3ماه

پیمانکاران واجد شرایط

10

دبيرستان 12 كلاسه شهري قروه

قروه

 

9126136847

33880000

فلزی

15 ماه

پیمانکاران واجد شرایط

11

دبستان 12 كلاسه شهري مريوان

مريوان

 

6537784367

26120000

فلزی

15 ماه

پیمانکاران واجد شرایط

12

دبيرستان 15 كلاسه قدس سنندج

سنندج

 

9896298193

36190000

فلزی

15 ماه

پیمانکاران واجد شرایط

13

راهنمايي 12 كلاسه الزهرا سقز

 

سقز

 

9286681132

34370000

فلزی

15 ماه

پیمانکاران واجد شرایط

14

دبيرستان 15 كلاسه انديشه و صبا سنندج

سنندج

 

10008747220

36520000

فلزی

15 ماه

پیمانکاران واجد شرایط

15

دبيرستان 9 كلاسه زينبيه كراني

بيجار

كراني

5989225515

24470000

بتنی

15 ماه

پیمانکاران واجد شرایط

16

مدرسه 20 كلاسه مسكن مهر بهاران سنندج

سنندج

 

10331306210

37170000

فلزی

15 ماه

پیمانکاران واجد شرایط

17

مدرسه 20 كلاسه مسكن مهر بهاران سنندج

سنندج

 

10331306210

37170000

فلزی

15 ماه

پیمانکاران واجد شرایط

18

مدرسه 20 كلاسه مسكن مهر بهاران سنندج

سنندج

 

10331306210

37170000

فلزی

15 ماه

پیمانکاران واجد شرایط

19

مدرسه 20 كلاسه مسكن مهر دگايران سنندج

سنندج

 

10331306210

37170000

فلزی

15 ماه

پیمانکاران واجد شرایط

20

مدرسه 20 كلاسه مسكن مهرميدان بلال قروه

قروه

 

10331306210

37170000

فلزی

15 ماه

پیمانکاران واجد شرایط

21

مدرسه 20 كلاسه مسكن مهرميدان امام حسين قروه

قروه

 

10331306210

37170000

فلزی

15 ماه

پیمانکاران واجد شرایط

22

دبيرستان 20 كلاسه مسكن مهر بيجار

بيجار

 

10331306210

37170000

فلزی

15 ماه

پیمانکاران واجد شرایط

23

 

 

 

دبيرستان 20 كلاسه مسكن مهر سقز

سقز

 

10331306210

37170000

فلزی

15 ماه

پیمانکاران واجد شرایط

24

دبيرستان 20 كلاسه مسكن مهر شهرك ژوان كامياران

كامياران

 

10331306210

37170000

فلزی

15 ماه

پیمانکاران واجد شرایط

25

دبيرستان 20 كلاسه مسكن مهر بانه

بانه

 

10331306210

37170000

فلزی

15 ماه

پیمانکاران واجد شرایط

26

دبيرستان 20 كلاسه مسكن مهر  شهرك موسك مريوان

مريوان

 

10331306210

37170000

فلزی

15 ماه

پیمانکاران واجد شرایط

27

تكميل خوابگاه كاشتر

كامياران

كاشتر

3807181991

17930000

فلزی

15 ماه

پیمانکاران واجد شرایط

28

مدرسه دوكلاسه

زيويه

قره بغره

769962489

8350000

فلزي

7ماه

پیمانکاران واجد شرایط

 

 روابط عمومي اداره كل نوسازي ، توسعه و تجهيز مدارس استان كردستان