پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
دوشنبه ١ مهر ١٣٩٨
List 'بنر' does not exist at site with URL 'http://portal/kurd/news'.
 

آزمون استخدام پيماني در نوسازي مدارس استان كردستان

 

آزمون استخدامي نيروهاي پيماني سازمان نوسازي مدارس كشور حوزه استان كردستان با حضور 58 داوطلب شامل    52     نفر مهندس راه و ساختمان و   6    نفر كارشناس امور حقوقي صبح روز جمعه 17/2/89 در محل مركز آموزشكده فني شهيد يزدانپناه  سنندج برگزار گرديد .

در اين آزمون  40  نفر داوطلب مرد و 18    نفر داوطلب زن در مدت تعيين شده به سئوالات عمومي و اختصاصي اين آزمون پاسخ دادند كه سه برابر ظرفيت پذيرش اصلي از بين افرادي كه بيشترين امتياز را كسب نمايند براي مصاحبه حضوري انتخاب خواهند شد.

روابط عمومي نوسازي مدارس استان كردستان