پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
سه شنبه ٢ مهر ١٣٩٨
List 'بنر' does not exist at site with URL 'http://portal/kurd/ap'.
صفحه اصلی
اين سايت جهت اطلاع رساني و تعامل با مناطق 16  گانه  آموزش و پرورش كردستان ايجاد شده است. در اين سايت امكان ارتباط دوسويه بين نوسازي مدارس و مناطق وجود دارد.
نكته مهم در رابطه با كد فضا و بكفا 
توسط admin_kordestan
 1391/3/3 12:48
 
تلفن تماس ضروري 
توسط admin_kordestan
 1391/3/3 12:43
 
نحوه تعامل با سايت 
توسط admin_kordestan
 1391/3/3 12:42
 
نحوه وارد شدن به پورتال 
توسط admin_kordestan
 1391/3/3 12:40
 
معرفي سايت هماهنگي شناسنامه فني مدارس 
توسط admin_kordestan
 1391/3/3 12:36
 
(اعلانات بیشتر ...)
هم اکنون هيچ رويدادی در پيش رو نيست.
 
 
لوگوی Microsoft Windows SharePoint Services
 سايت هماهنگي پروژه ملي شناسنامه فني