پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
چهارشنبه ٣ بهمن ١٣٩٧
پرتال سازمان نوسازی مدارس > اداره كل نوسازي ، توسعه و تجهيز مدارس کردستان > دريافت ليست كدهاي فضا
 

به ادارات آموزش و پرورش كردستان

موضوع : بررسي مجدد كدهاي فضا

باسلام

احتراما پيرو بررسي كد فضا هاي آموزشي كه با حضور مسئولين آمار و خدمات مناطق مختلف در محل اين اداره كل انجام گرديد به استحضار مي رساند كه فايل  Excelاقدامات انجام شده به تفكيك مناطق آموزشي در سايت اين اداره كل در اين صفحه قرار داده شده است 0 لذا خواهشمند است ضمن دانلود و بررسي مجدد فايل مربوطه هرگونه مغايرت را كتبا" به اين اداره كل اعلام فرماييد و يا رأسا" مسئولين محترم ذيربط جهت اصلاح مغايرتها به اين اداره كل مراجعه فرمايند0 

  
  
  
موچش.xlsموچشadmin_kordestan
اداره كل آموزش و پرورش استان كردستان.xlsاداره كل آموزش و پرورش استان كردستانadmin_kordestan
ناحيه 2.xlsناحيه 2admin_kordestan
كراني.xlsكرانيadmin_kordestan
كلاترزان.xlsكلاترزانadmin_kordestan
مريوان.xlsمريوانadmin_kordestan
ناحيه 1.xlsناحيه 1admin_kordestan
زيويه.xlsزيويهadmin_kordestan
سروآباد.xlsسروآبادadmin_kordestan
سريش آباد.xlsسريش آبادadmin_kordestan
سقز.xlsسقزadmin_kordestan
قروه.xlsقروهadmin_kordestan
كامياران.xlsكاميارانadmin_kordestan
بانه.xlsبانهadmin_kordestan
بيجار.xlsبيجارadmin_kordestan
دهگلان.xlsدهگلانadmin_kordestan
ديواندره.xlsديواندرهadmin_kordestan