پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
یکشنبه ٥ خرداد ١٣٩٨

اداره كل نوسازي ، توسعه و تجهيز مدارس استان کردستان بعنوان يكي از سازمانهاي ارائه دهنده ي خدمات عمراني و ساختماني براي كسب  رضايت مخاطبين ، خود را متعهد مي داند پيوسته در راستاي ارتقاء سطح  كيفيت  محصولات و فرآيندهاي اجرائي ، نظارتي كوشش نمايد و تحقق موارد زير را بعنوان رئوس خط مشي كيفيت ضروري مي داند:

  1.  جذب ، حفظ و حمايت از خيرين مدرسه ساز
  2.  توسعه دانش فني كاركنان و بكارگيري كاركنان متخصص و توانمند و شايسته
  3. رعايت معيارها ، استانداردها ، مقررات ساخت فضاي آموزشي
  4. بكار گيري فن آوري هاي جديد در طراحي و ساخت و تجهيز مدارس به ويژه مدارس هوشمند
  5. شناخت نيازها و انتظارات مخاطبين و ارائه خدمات منطبق با خواست آنان
  6. بهبود مداوم فرآيندهاي اجرايي و نظارتي و سيستم مديريت كيفيت

اين اداره كل به منظور دستيابي به موارد فوق با انتخاب استاندارد جهاني Iso 9001 : 2000  بعنوان الگوي مديريت كيفيت و بازنگري ساليانه آن از كليه همكاران خود انتظار دارد با درك اجراي دقيق مستندات نظام مديريت كيفيت در حفظ ، ارتقاء و اجراي اين سيستم تلاش نمايند

آدرس:
سنندج : خيابان پاسداران جنب خانه معلم  ص . پ 499/66135
تلفن : 3232165 – 3239052             فاكس 3236285

   پست الکترونیک:  kordestan@nosazimadares.ir
وب سایت: www.nosazimadares.org/kurd