پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
یکشنبه ٦ اسفند ١٣٩٦
صفحه اصلی
  
  
سايز تصوير
  
  
IMG_1076.JPGIMG_1076519 x 34680 KB 1396/7/17 11:57
IMG_20180104_082737.JPGIMG_20180104_082737416 x 31247 KB 1396/10/16 09:19
IMG_2976.JPGIMG_2976519 x 34690 KB 1396/9/14 13:32
log.jpglog700 x 16010 KB 1388/11/27 22:27
logo.jpglogo500 x 16054 KB 1388/11/27 22:06
parcham.jpgparcham297 x 17017 KB 1396/8/15 10:53
افتتاح دارالقرآن گچساران 051.JPGافتتاح دارالقرآن گچساران 051519 x 34654 KB 1396/6/4 09:54
افتتاح سرپری و بیمنجگان 308.JPGافتتاح سرپری و بیمنجگان 308519 x 34676 KB 1396/7/30 13:09
افتتاح فنی و حرفه ای لنده (85).JPGافتتاح فنی و حرفه ای لنده (85)519 x 34654 KB 1396/7/12 11:10
افتتاح مدرسه بانک آینده (93).JPGافتتاح مدرسه بانک آینده (93)519 x 34663 KB 1396/6/25 14:51
افتتاح مدرسه بیدزرد و هدایای دانش آموزان.JPGافتتاح مدرسه بیدزرد و هدایای دانش آموزان519 x 34669 KB 1396/11/23 10:48
افتتاح کانون فرهنگی هنری لیکک 013.JPGافتتاح کانون فرهنگی هنری لیکک 013519 x 34646 KB 1396/6/6 10:28
افتتاح کانون فرهنگی هنری لیکک 161.JPGافتتاح کانون فرهنگی هنری لیکک 161519 x 34665 KB 1396/6/6 10:29
جلسه با مدیران بانک مسکن - سال 96 015.JPGجلسه با مدیران بانک مسکن - سال 96 015519 x 34658 KB 1396/7/3 11:23
جلسه بانک تجارت 015.JPGجلسه بانک تجارت 015519 x 34670 KB 1396/8/20 11:05
دیدار مدیرکل با رئیس صدا و سیما 009.JPGدیدار مدیرکل با رئیس صدا و سیما 009519 x 34658 KB 1396/5/23 09:53
روز خبرنگار و تجلیل از خبرنگاران 016.JPGروز خبرنگار و تجلیل از خبرنگاران 016519 x 34668 KB 1396/5/17 14:30
روز خبرنگار و تجلیل از خبرنگاران 019.JPGروز خبرنگار و تجلیل از خبرنگاران 019519 x 34651 KB 1396/5/17 14:33
مدرسه سر بیشه زیلایی 1 037.JPGمدرسه سر بیشه زیلایی 1 037519 x 34659 KB 1396/7/11 09:30
مراسم بازگشایی مدارس در سال تحصیلی 96-97 (30).JPGمراسم بازگشایی مدارس در سال تحصیلی 96-97 (30)519 x 34683 KB 1396/7/1 13:06
مراسم بازگشایی مدارس در سال تحصیلی 96-97 (35).JPGمراسم بازگشایی مدارس در سال تحصیلی 96-97 (35)519 x 34667 KB 1396/7/1 13:03
مهمانسرا 028.JPGمهمانسرا 028519 x 34655 KB 1396/11/28 11:33
مهمانسرا.jpgمهمانسرا519 x 34645 KB 1396/11/26 09:26
کلنگ زنی دبیرستان دخترانه خیریه بنیاد فرهنگی مصلی نژاد 152.JPGکلنگ زنی دبیرستان دخترانه خیریه بنیاد فرهنگی مصلی نژاد 152519 x 34653 KB 1396/5/21 11:26
کلنگ زنی دشت روم 080.JPGکلنگ زنی دشت روم 080519 x 34671 KB 1396/8/14 13:44
کلنگ زنی دیشموک 092.JPGکلنگ زنی دیشموک 092519 x 34667 KB 1396/7/24 12:06
کلنگ زنی روستای بناری دیشموک (71).JPGکلنگ زنی روستای بناری دیشموک (71)519 x 34675 KB 1396/7/18 09:51
کلنگ زنی مدرسه خیری زنده یاد بینایی یاسوج 028.JPGکلنگ زنی مدرسه خیری زنده یاد بینایی یاسوج 028519 x 34657 KB 1396/6/1 10:20
  
  
سايز تصوير
  
  
IMG_1076.JPGIMG_1076519 x 34680 KB 1396/7/17 11:57
IMG_20180104_082737.JPGIMG_20180104_082737416 x 31247 KB 1396/10/16 09:19
IMG_2976.JPGIMG_2976519 x 34690 KB 1396/9/14 13:32
log.jpglog700 x 16010 KB 1388/11/27 22:27
logo.jpglogo500 x 16054 KB 1388/11/27 22:06
parcham.jpgparcham297 x 17017 KB 1396/8/15 10:53
افتتاح دارالقرآن گچساران 051.JPGافتتاح دارالقرآن گچساران 051519 x 34654 KB 1396/6/4 09:54
افتتاح سرپری و بیمنجگان 308.JPGافتتاح سرپری و بیمنجگان 308519 x 34676 KB 1396/7/30 13:09
افتتاح فنی و حرفه ای لنده (85).JPGافتتاح فنی و حرفه ای لنده (85)519 x 34654 KB 1396/7/12 11:10
افتتاح مدرسه بانک آینده (93).JPGافتتاح مدرسه بانک آینده (93)519 x 34663 KB 1396/6/25 14:51
افتتاح مدرسه بیدزرد و هدایای دانش آموزان.JPGافتتاح مدرسه بیدزرد و هدایای دانش آموزان519 x 34669 KB 1396/11/23 10:48
افتتاح کانون فرهنگی هنری لیکک 013.JPGافتتاح کانون فرهنگی هنری لیکک 013519 x 34646 KB 1396/6/6 10:28
افتتاح کانون فرهنگی هنری لیکک 161.JPGافتتاح کانون فرهنگی هنری لیکک 161519 x 34665 KB 1396/6/6 10:29
جلسه با مدیران بانک مسکن - سال 96 015.JPGجلسه با مدیران بانک مسکن - سال 96 015519 x 34658 KB 1396/7/3 11:23
جلسه بانک تجارت 015.JPGجلسه بانک تجارت 015519 x 34670 KB 1396/8/20 11:05
دیدار مدیرکل با رئیس صدا و سیما 009.JPGدیدار مدیرکل با رئیس صدا و سیما 009519 x 34658 KB 1396/5/23 09:53
روز خبرنگار و تجلیل از خبرنگاران 016.JPGروز خبرنگار و تجلیل از خبرنگاران 016519 x 34668 KB 1396/5/17 14:30
روز خبرنگار و تجلیل از خبرنگاران 019.JPGروز خبرنگار و تجلیل از خبرنگاران 019519 x 34651 KB 1396/5/17 14:33
مدرسه سر بیشه زیلایی 1 037.JPGمدرسه سر بیشه زیلایی 1 037519 x 34659 KB 1396/7/11 09:30
مراسم بازگشایی مدارس در سال تحصیلی 96-97 (30).JPGمراسم بازگشایی مدارس در سال تحصیلی 96-97 (30)519 x 34683 KB 1396/7/1 13:06
مراسم بازگشایی مدارس در سال تحصیلی 96-97 (35).JPGمراسم بازگشایی مدارس در سال تحصیلی 96-97 (35)519 x 34667 KB 1396/7/1 13:03
مهمانسرا 028.JPGمهمانسرا 028519 x 34655 KB 1396/11/28 11:33
مهمانسرا.jpgمهمانسرا519 x 34645 KB 1396/11/26 09:26
کلنگ زنی دبیرستان دخترانه خیریه بنیاد فرهنگی مصلی نژاد 152.JPGکلنگ زنی دبیرستان دخترانه خیریه بنیاد فرهنگی مصلی نژاد 152519 x 34653 KB 1396/5/21 11:26
کلنگ زنی دشت روم 080.JPGکلنگ زنی دشت روم 080519 x 34671 KB 1396/8/14 13:44
کلنگ زنی دیشموک 092.JPGکلنگ زنی دیشموک 092519 x 34667 KB 1396/7/24 12:06
کلنگ زنی روستای بناری دیشموک (71).JPGکلنگ زنی روستای بناری دیشموک (71)519 x 34675 KB 1396/7/18 09:51
کلنگ زنی مدرسه خیری زنده یاد بینایی یاسوج 028.JPGکلنگ زنی مدرسه خیری زنده یاد بینایی یاسوج 028519 x 34657 KB 1396/6/1 10:20
نشست هماهنگی برگزاری جشنواره خیرین مدرسه ساز استان کهگیلویه و بویر احمد. 
توسط admin_kohgilooyeh
 1396/11/30 08:48
 
دیدار مشترک امام جمعه چیتاب و مدیر کل نوسازی مدارس کهگیلویه و بویراحمد 
توسط admin_kohgilooyeh
 1396/11/28 11:32
 
بهره برداری از دو پروژه آموزشی و ورزشی در شهرستان کهگیلویه 
توسط admin_kohgilooyeh
 1396/11/23 11:30
 
افتتاح دو پروژه آموزشی و ورزشی در شهرستان گچساران 
توسط admin_kohgilooyeh
 1396/11/23 10:49
 
افتتاح چهارمین مدرسه موسسه خیریه سجادیه نور در کهگیلویه و بویراحمد. 
توسط admin_kohgilooyeh
 1396/11/19 11:30
 
(اعلانات بیشتر ...)
هم اکنون هيچ رويدادی در پيش رو نيست.
 
 
 استانداری کهگيلویه و بويراحمد
 آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویراحمد
 پرتال سازمان برنامه و بودجه استان کهگیلویه و بویراحمد

 نمایشگر تصویر

  
  
سايز تصوير
  
  
3.jpg31024 x 768137 KB 1396/5/21 11:28
DSC01055.jpgDSC01055400 x 30097 KB 1393/12/12 08:55
Picture 118.jpgPicture 118519 x 34653 KB 1393/12/12 08:52
افتتاح دارالقرآن گچساران 010.JPGافتتاح دارالقرآن گچساران 010519 x 34655 KB 1396/6/4 09:54
افتتاح مدارس موردراز  001 (55).JPGافتتاح مدارس موردراز 001 (55)519 x 34671 KB 1396/11/14 14:52
حضور دکتر نظرپور در استان 025.jpgحضور دکتر نظرپور در استان 0255184 x 34566779 KB 1396/5/17 14:37
مدرسه سر بیشه زیلایی 1 004.JPGمدرسه سر بیشه زیلایی 1 004400 x 30048 KB 1396/7/10 10:26
مراسم بازگشایی مدارس در سال تحصیلی 96-97 (4).JPGمراسم بازگشایی مدارس در سال تحصیلی 96-97 (4)519 x 34671 KB 1396/7/1 13:07

 وضعيت آب و هوا

Click for Yasoge, Iran Forecast