پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
دوشنبه ١ مهر ١٣٩٨
 
 

به گزارش روابط عمومي اداره كل نوسازي مدارس هرمزگان،مهندس قاسمي معاونت اجرايي اين اداره كل درجلسه فني شناسنامه مدارس كه باحضورگروه هاي اجرايي اين طرح برگزارشداظهارداشتندكه 54 درصد كاربرداشت ميداني فضاهاي آموزشي هرمزگان به اتمام رسيده است.

بنابراين گزارش وي درادامه افزودگروه هاي اجرايي دراستان هرمزگان كاربرداشت ميداني فضاهاي آموزشي را طبق برنامه ي زمان بندي انجام مي دهند.

 دراين جلسه همچنين گروه هاي اجرايي مسائل ومشكلات پيش روي اين طرح رابيان كردندواعضاجلسه راهكارهاي لازم را جهت بهبودوضعيت موجودارائه نمودند.