پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
دوشنبه ١ مهر ١٣٩٨
 
 

به گزارش روابط عمومي اداره كل نوسازي مدارس هرمزگان، مهندس مدرس درخصوص كاربرداشت ميداني شناسنامه فضاهاي آموزشي درهرمزگان گفت : دراين استان درحال حاضر75 درصداين كاربه اتمام رسيده است.مديركل نوسازي مدارس هرمزگان درادامه  افزود باتوجه به گرماي شديدوطاقت فرسادرهرمزگان كاربرداشت ميداني شناسنامه فضاهاي آموزشي طبق برنامه زمان بندي باتمام توان كارشناسان اين اداره كل وبدون استفاده ازتوان مهندسين مشاور درحال انجام مي باشد.

وي خاطرنشان كرد اميداست باتلاش اين عزيزان عمليات نهايي وروداطلاعات مربوطه به سامانه تاپايان شهريورماه سال جاري به پايان مي رسد.

 تنظيم خبر: حسين مكي زاده