پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
جمعه ٢٤ آبان ١٣٩٨
 

يك باب فضاي آموزشي خيري درروستاي زهوكي شهرتخت افتتاح شد.

به گزارش روابط عمومي اداره كل نوسازي مدارس هرمزگان ؛طي مراسمي مدرسه راهنمايي مرحومه فريده يوسفي نژاددرروستاي زهوكي شهرتخت ازتوابع شهرستان بندرعباس افتتاح وموردبهره برداري قرارگرفت.

بنابرهمين گزارش اين مدرسه 3 كلاسه  با 168 مترمربع زيربنا وبااعتباري بالغ بردوميلياردريال درزميني به مساحت 3000 مترمربع به صورت مشاركتي احداث شده است.

شايان ذكراست هزينه مشاركتي اين پروژه راحاجيه خانم عزت احمدي لاري والده مرحومه يوسفي نژادمتقبل شده اند.

همچنين گفتني است  درمراسم افتتاحيه؛ خانواده اين  خير؛مهندس مدرس مديركل نوسازي مدارس هرمزگان؛مديركل آموزش وپرورش استان؛رئيس مجمع خيرين مدرسه سازهرمزگان وجمعي ازخيرين حضورداشتند.

 

روابط عمومي اداره كل نوسازي مدارس هرمزگان