پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
جمعه ٢٦ مهر ١٣٩٨
 

مقاوم سازي 9 باب فضاي آموزشي   درشهر ستان  هاي بندرعباس وبندرلنگه آغازشد

 

به گزارش روابط عمومي اداره كل نوسازي مدارس هرمزگان مهندس مدرس مديركل نوسازي مدارس هرمزگان  درجلسه مقاوم سازي اظهارداشت: عمليات مقاوم سازي  9 فضاي آموزشي  درشهرستا ن هاي  بندرعباس وبندرلنگه تاشروع سال تحصيلي جديد به پايان مي رسدوبه آموزش وپرورش واگذارخواهدشد.

مديركل نوسازي مدارس هرمزگان افزود: اين مدارس بازيربنا4 هزارمترمربع درقالب 36 كلاس درس تشكيل شده است كه براي مقاوم سازي آنها مبلغي  بالغ بر8 ميلياردريال اختصاص داده شده است.