پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
دوشنبه ١ مهر ١٣٩٨
 
 

سيزدهمين جشنواره خيرين مدرسه سازهرمزگان برگزارشد.

به گزارش روابط عمومي اداره كل نوسازي مدارس هرمزگان؛سيزدهمين جشنواره خيرين مدرسه سازهرمزگان باحضورجمع كثيري ازخيرين مدرسه ساز؛دكتررئيسي رئيس سازمان نوسازي مدارس كشور؛استاندارهرمزگان؛مديركل نوسازي مدارس هرمزگان؛نمايندگان مجلس شوراي اسلامي؛امام جمعه بندرعباس وفرهنگيان چهارم خردادماه دربندرعباس برگزارشد.

براساس همين گزارش مهندس مدرس دراين جشنواره گفت: خيرين مدرسه سازهرمزگاني درجشنواره سيزدهم مبلغ 400 ميلياردريال تعهدنموده اند.وي درادامه افزود:تاكنون بيش از70 درصدتعهدخيرين مدرسه سازدراين استان محقق شده است.