پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
دوشنبه ٢٢ مهر ١٣٩٨
جشنواره خیرین مدرسه ساز
 

دوازدهمین جشنواره خیرین مدرسه سازاستان هرمزگان برگزار شد.

 

به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس هرمزگان دوازدهمین جشنواره خیرین مدرسه ساز استان با حضورنماینده محترم ولی فقیه ،استاندار هرمزگان  ،مدیرکل نوسازی مدارس ،مدیرکل آموزش وپرورش وبا حضور پررنگ  خیرین  مدرسه ساز داخل وخارج کشور درشهر ستان بندرعباس برگزار گردید.

.دراین جشنواره خیرین درمیثاقی دوباره برای حضور درعرصه عشق وایثار جهت رفع کمبود فضاهای آموزشی از چهره ی مناطق کمرهمت بستندتا افتخاری دیگر در کتاب مدرسه سازی هرمزگان به یادگار بگذارند.

درادامه مدیرکل نوسازی مدارس استان طی سخنانی از فعالیت واقدام خداپسندانه  خیرین مدرسه ساز به عنوان افتخارآفرینان استان ونظام جمهوری اسلامی ایران تجلیل وتشکر نمودندومیزان تعهدات خیرین دردوازدهمین جشنواره را360میلیاردریال اعلام نمودند.

روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس هرمزگان