پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
دوشنبه ١ مهر ١٣٩٨
جشنواره خیرین مدرسه سازشهرستانی -بندرلنگه
جشنواره شهرستانی خیرین مدرسه ساز-بندرلنگه
 

جشنواره ی شهرستانی خیرین مدرسه سازدربندرلنگه برگزارشد.

 

جشنواره ی شهرستانی خیرین مدرسه سازباهمکاری ومشارکت شهرستا نهای  بندرلنگه ،بستک وپارسیان درشهرستان بندرلنگه برگزارگردید.

به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس هرمزگان،دراین مراسم فرماندارشهرستان بندرلنگه،آخوندی مدیرکل آموزش وپرورش استان،مهندس مدرس مدیرکل نوسازی مدارس استان وتعدادی ازخیرین مدرسه سازدررابطه باجایگاه واهمیت کاربزرگ وارزشمندمدرسه سازی به سخنرانی پرداختند.

درپایان این مراسم ازخیرین شهرستانهای مذکورتجلیل بعمل آمد.