پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
دوشنبه ١ مهر ١٣٩٨
 

اداره کل نوسازی مدارس هرمزگان  با 70پروژه به استقبال دهه مبارک فجرآمد

همزمان با دهه مبارک فجر اداره کل نوسازی مدارس هرمزگان تعداد 70پروژه درقالب 280کلاس درس بازیربناء51700مترمربع بااعتباری بالغ بر182میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی واستانی ومشارکت خیرین مدرسه ساز تامین شده است به دانش آموزان وجامعه فرهنگیان استان تقدیم

می  نماید.    

منبع: روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس هرمزگان