پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
دوشنبه ٢٢ مهر ١٣٩٨
 

دبستان 5کلاسه خیری بنداران کناردان ازتوابع شهرستان سیریک دردهه مبارک فجر 1388افتتاح وموردبهره برداری قرارگرفت.

به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس هرمزگان ،دبستان 5کلاسه بنداران کناردان که خیریه خیرمحترم جناب آقای عیسی صالح گرگ می باشد باحضور نماینده خیرمحترم ومعاونت پشتیبانی وتوسعه منابع انسانی استانداری ومدیرکل نوسازی مدارس هرمزگان ومسئولین محلی افتتاح وبه دانش آموزان منطقه اهداء شد.

دراین مراسم مهندس مدرس مدیرکل نوسازی مدارس هرمزگان ضمن تبریک دهه مبارک فجر به مردم شریف منطقه افزودند: خیرین معلمین نیک اندیشی هستند که درس ایثار وبخشش را به ما تعلیم می دهند تا دانایی وخردورزی چراغ راه توسعه کشور عزیزمان ایران اسلامی گردد.

مهندس مدرس اظهارداشت دبستان 5کلاسه بنداران کناردان با زیربناء 380مترمربع درقالب 5کلاس درس با اعتباری بالغ بر2میلیاردو 600میلیون ریال به صورت مشارکتی ازاواخر سال 1387ساخت این پروژه آغاز شد ودردهه مبارک فجر به دانش آموزان منطقه اهداء گردید.

منبع : روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس هرمزگان