پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
دوشنبه ١ مهر ١٣٩٨
تقدیرازمهندس مدرس مدیرکل نوسازی مدارس هرمزگان درجشنواره شهیدرجایی- عکس ازحسین مکی زاده
اداره کل نوسازی مدارس استان هرمزگان درجشنواره شهیدرجایی ازبین 32 دستگاه اجرایی، به عنوان دستگاه قابل تقدیربرگزیده شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس هرمزگان،این جشنواره که باحضوردکترفروزنده معاونت ریاست جمهوری،استاندارهرمزگان وجمعی ازمدیران دربندرعباس  برگزارشدازادارات برترتقدیربعمل آمد.