پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
جمعه ٢٦ مهر ١٣٩٨

  • خط مشي كيفيت

سازمان نوسازي‌، توسعه و تجهيز مدارس كشور در راستاي مأموريت خود متعهد است، ساخت و ساز و تجهيز فضاهاي آموزشي كشور را مطابق با استانداردها تضمين و به طور مداوم براي ارتقاء كيفيت محصولات و فرآيندهاي اجرائي، تحقيقاتي و نظارتي كوشش نمايد.

سازمان نسبت به تأمين منابع دولتي و غير دولتي و مشارکتهاي مردمي اقدام و براي حفظ و گسترش حمايت‌هاي ايشان تلاش مي‌نمايد.

بهبود دانش، مهارت، توانايي حرفه‌اي و مشارکت کارکنان براي تحقق اهداف و ارتقاء رضايت مخاطبين ضروري و مورد تأکيد است.

سازمان نظام مديريت كيفيت مبتني بر الزامات استاندارد ISO9001:2000 را مستقر نموده و خود را ملزم به تحقق موارد زير مي‌‌داند:

1) رعايت استانداردها، ضوابط و معيارهاي ساخت فضاهاي آموزشي

2) تکريم، ترغيب، حفظ، و حمايت از خيرين مدرسه ساز

3) بکارگيري كاركنان متعهد، متخصص، مجرب و ارتقاء دانش فني ايشان از طريق اجراي برنامه‌هاي آموزشي

4) ايجاد محيطي سالم، شفاف و مشارکت‌پذير در داخل سازمان و در ارتباط با مخاطبين آن

5) تكريم مردم و جلب رضايت ارباب رجوع

6) انجام اقدامات پيشگيرانه جهت جلوگيري از بروز مشكلات

7) بهبود مداوم سيستم مديريت كيفيت و فرآيندهاي اصلي و محوري سازمان

مسئوليت راهبري و اثربخشي سيستم مديريت كيفيت به عهده رياست سازمان و كليه مديران در حوزه‌هاي فرآيندي مرتبط است. نماينده رياست در امور كيفيت مسئوليت نظارت مستمر بركاركرد صحيح سيستم كيفيت را برعهده دارد و پايبندي به اجراي صحيح آن، وظيفه تمامي کارکنان سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور مي‌باشد. ​​