پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
جمعه ٢٦ مهر ١٣٩٨
آدرس : همدان خيابان شکریه 18 متری توحید  اداره كل نوسازي مدارس استان همدان
 
تلفن تماس : 38387130 و 38387310 - 081
 
نمابر:      38385800

صندوق پستي : 4435-5-65167
 
آدرس پست الكترونيكي : hamedan@dres.ir
از  SHIFT+ENTERبراي باز كردن منو استفاده كنيد(پنجره جديد)
  
  
  
  
  
  
اداره کل نوسازی مدارس همدان081-38386422
  
اداره کل نوسازی مدارس همدان081-38387361
  
فرزاد تیموریاداره کل نوسازی مدارس همدان081-38386416
  
اداره کل نوسازی مدارس همدان081-38386784
  
اداره کل نوسازی مدارس همدان081-38387169