پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
پنج شنبه ٢٨ شهریور ١٣٩٨
پروژه شناسنامه فضاهاي آموزشي > مستندات بازديد نظارتي
در اين سايت مشاهدات، تجربيات و نتايج بازديد نظارتي ثبت مي شود
 
 
  
  
  
گزارش بازديد ناظران عاليه - گيلان - سوم.Doc
  
Chiya Charekhah
گزارش بازديد استان كردستان - سوم.Doc
  
Chiya Charekhah
گزارش بازديد نظارت عاليه - ايلام 2.Doc
  
Chiya Charekhah
گزارش بازديد ناظران عاليه - هرمزگان.Doc
  
faza_hormozgan
گزارش بازديد ناظران عاليه - هرمزگان 2.Doc
  
Chiya Charekhah
گزارش بازديد ناظران عاليه - يزد 2.Doc
  
Chiya Charekhah
گزارش بازديد ناظران عاليه - خوزستان 2.Doc
  
Chiya Charekhah
گزارش بازديد ناظران عاليه - همدان 2.Doc
  
Chiya Charekhah
تصوير جي آي اس - خارج از محدوده استان مركزي.JPG
  
Chiya Charekhah
گزارش كيفيت جي آي اس - مركزي.Doc
  
Chiya Charekhah
گزارش كيفيت جي آي اس - همدان.Doc
  
Chiya Charekhah
تصوير جي آي اس - خارج از محدوده استان گيلان.JPG
  
Chiya Charekhah
گزارش كيفيت جي آي اس - گيلان.Doc
  
Chiya Charekhah
تصوير جي آي اس - خارج از محدوده استان گلستان.JPG
  
Chiya Charekhah
گزارش كيفيت جي آي اس - گلستان.Doc
  
Chiya Charekhah
گزارش بازديد ناظران عاليه - اردبيل 2.Doc
  
Chiya Charekhah
تصوير جي آي اس - خارج از محدوده استان ايلام.JPG
  
Chiya Charekhah
گزارش كيفيت جي آي اس - ايلام.Doc
  
Chiya Charekhah
گزارش بازديد ناظران عاليه - سيستان و بلوچستان 3.Doc
  
Chiya Charekhah
گزارش بازديد ناظران عاليه - مازندران - دوم.Doc
  
Chiya Charekhah
گزارش جي آي اس - اردبيل.Doc
  
Chiya Charekhah
گزارش جي آي اس - خراسان جنوبي.Doc
  
Chiya Charekhah
گزارش جي آي اس - زنجان.Doc
  
Chiya Charekhah
گزارش جي آي اس - سمنان.Doc
  
Chiya Charekhah
گزارش جي اي اس - آذر غربي.Doc
  
Chiya Charekhah
گزارش كنترل جي آي اس - كرمانشاه.Doc
  
Chiya Charekhah
گزارش بازديد ناظران عاليه - تهران - سوم.Doc
  
Chiya Charekhah
گزارش بازديد ناظران عاليه - زنجان - سوم.Doc
  
Chiya Charekhah
گزارش بازديد جي آي اس - فارس.Doc
  
Chiya Charekhah
گزارش بازديد ناظران عاليه - قم - دوم.Doc
  
Chiya Charekhah
1 - 30بعدی
  
  
  
آیتمی برای نمایش در این نمای"وظایف" لیست وجود ندارد.
 
 

 اعضا

ليست اعضا نمی تواند نمايش داده شود زيرا اين سايت می تواند توسط کاربران بی نام مورد دسترسی قرار بگيرد.
  
آیتمی برای نمایش در این نمای"لینک ها" لیست وجود ندارد.