مشارکت در مدرسه سازی
پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
سه شنبه ٢ مهر ١٣٩٨
 پيشرفت استان ها تا تاريخ 20 ارديبهشت
استان تعداد كد فضاي تاييد شده در بكفا
سيستان  وبلوچستان 200 اردبيل 1
گلستان 159 چهارمحال  وبختياري 1
تهران 108 خراسان جنوبي 1
خوزستان 102 خراسان رضوي 1
اصفهان 30 زنجان 1
کرمانشاه 6 فارس 1
قزوين 5 کرمان 1
آذربايجان...
  
ويرايش
  
Chiya Charekhah
هیچ
با سلام اگرازكد هايي كه بايك شروع مي شود3واحدسازماني وجودداشت 2تاراآ.پ موردتاييدقرارداد و3راچگونه حذف نماييم؟؟
همکار عزیز
شما باید کد فضا را در واحد سازمانی که مورد تایید آموزش و پرورش نیست تغییر دهید به این صورت که اگر این واحد سازمانی فعال است بررسی نمایید در کدام فضا مستقر است و کد آن فضا را وارد نمایید.
اگر در همان کد فضایی قرار دارد که در سیتم وجود دارد و وضعیت آن منحله می باشد تایید نموده و نیازی به تغییر کد فضا نیست زیرا وضعیت واحد سازمانی منحله می باشد.
اگر اصلا واحد سازمانی وجود خارجی ندارد و به اشتباه در سیستم بکفا ایجاد گردیده کد فضای آن را حذف و به همکاران آموزش و پرورش اطلاع دهید که در سیتم بکفا اصلاح نمایند.
  
  
  
  
  
  
  
آذربايجان غربي225/3/2
  
  
  
گزارش كنترل پيشرفت انطباق كد فضا و بكفا - 8-3-89.XLSگزارش كنترل پيشرفت انطباق كد فضا و بكفا - 8-3-89Chiya Charekhah
پيشرفت اعمال كد فضا در بكفا تا تاريخ 89-03-03.Docپيشرفت اعمال كد فضا در بكفا تا تاريخ 89-03-03Chiya Charekhah
پيشرفت پروژه شناسنامه فضا اعمال كدفضا در بكفا دوم خرداد.Docپيشرفت پروژه شناسنامه فضا اعمال كدفضا در بكفا دوم خردادChiya Charekhah
گزارش كنترل كد بكفا تا 22 ارديبهشت.Docگزارش كنترل كد بكفا تا 22 ارديبهشتChiya Charekhah
بحث انحلال كدهاي بكفا.Docبحث انحلال كدهاي بكفاChiya Charekhah
پيشرفت كد بكفا تا 20 ارديبهشت.Docپيشرفت كد بكفا تا 20 ارديبهشتChiya Charekhah
دستورالعمل ارتباط با بكفا.Docدستورالعمل ارتباط با بكفاChiya Charekhah
dastorolamale bakfa faza.pdfdastorolamale bakfa fazaChiya Charekhah
bakfa faza flowchart.jpgbakfa faza flowchartChiya Charekhah
davatname kargah amoozeshi 89-02-15.pdfdavatname kargah amoozeshi 89-02-15Chiya Charekhah
kargah amoozeshi 89-02-15.pdfkargah amoozeshi 89-02-15Chiya Charekhah