پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
پنج شنبه ٢٥ مهر ١٣٩٨

لیستها،کتابخانه ها و دیگر برنامه ها

زیرسایتها

فضای کاری جلسه (تاريخ جلسه معين نشده) 13 و 14 مرداد گيلان  ویرایش شده 5 سال قبل
سایت SharePoint 27 و 28 شهريور تبريز  ویرایش شده 5 سال قبل
فضای کاری جلسه (تاريخ جلسه معين نشده) پيگيري مصوبات گردهم آيي مديران پروژه 2 تير  ویرایش شده 5 سال قبل
فضای کاری جلسه (تاريخ جلسه معين نشده) پیگیری مصوبات گردهم آیی مدیران پروژه 5 خرداد  ویرایش شده 5 سال قبل
سایت SharePoint فاز دوم پروژه شناسنامه  ویرایش شده 5 سال قبل
فصای کاری سند تنها كارگاه آموزشي سيستم ارتباط دهي كد بكفا و فضا  ویرایش شده 5 سال قبل
فضای کاری سند مستندات بازديد نظارتي  ویرایش شده 5 سال قبل