پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
پنج شنبه ٢٥ مهر ١٣٩٨
مرتب سازی مطايق ضمايماز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده کنید (پنجره جدید).
تاريخ و نحوه رفت و برگشتفیلترنظرات خود در مورد برگزاري هرچه بهتر گردهم آيي را بنويسيدفیلتر
  
رفت : سه شنبه ساعت 16:50 از تهران با هواپیمائی ایران ایر شماره پرواز 223
برگشت : پنجشنبه ساعت 08:00 از اصفهان با هواپیمائی ایران ایر شماره پرواز 236
علیرغم اعلام ابلاغ اعتبارات مرحله دوم به ادارات کل آموزش و پرورش استان ها از جانب وزارتخانه ( که نامه ابلاغ آن به مدیران پروزه ارسال شد ) کماکان هیچ مبلغی به حساب آموزش و پرورش استان واریز نشده است.
  
سه شنبه 30/09/89 ساعت 6:30 صبح
برگشت:پنج شنبه 02/09/89 ساعت 22:45
  
ورود : غروب روز سه شنبه 225/7/8  با خودروی اداری
خروج : بر اساس برنامه اداره کل محترم نوسازی مدارس اصفهان صبح جمعه 225/7/11
با تشکر از زحمات همکاران گرامی .
سید احمد قدسی خورسند
  
طبق برنامه اعلام شده-رفت 30آذر-برگشت 3دیماه-با وسیله نقلیه
  
تاريخ ورود: عصر سه شنبه 30/9/89
تاريخ برگشت: صبح جمعه 3/9/89
آقايان سهيل عباسي (مديرپروژه) و مهران اميني
با خودروي اداري (به همراه راننده)
  
 ورود به اصفهان :ظهر روز سه شنبه 30/9/89 با خودرو اداري
 خروج از اصفهان روز جمعه3/10/89 (مدير پروژه به اتفاق راننده)
  
رفت : پرواز گرگان-تهران 30/9 /89  ساعت 13:00 -  پرواز تهران- اصفهان 30/9 /89 ساعت 16:50
برگشت : پرواز اصفهان-تهران تاریخ 02/10/89 ساعت 13:15  - پرواز تهران-گرگان تاریخ 02/10/89 ساعت 18:15
  
رفت سه شنبه عصر و برگشت پنج شنبه عصر با ماشین دولتی میباشد.
  
ورود به اصفهان 30/9/89 عصر
خروج از اصفهان 2 يا 3 /10/89 
خودرو اداره
  
ورودسه شنبه 30/9/89 ساعت 20 پرواز ایران ایر
خروج جمعه 3/10/89     ساعت 21 پرواز ایران ایر
  
باخودرو وهمرا ه با راننده ، زمان رفت عصر سه شنبه30/09/89 وبرگشت صبح جمعه3/10/89
بهتر است نحوه جمع بندی اطلاعات و ارتباط با بکفا وهمچنین فضاهایی که در حال احداث میباشند و پروژه هایی که تحویل میشوند بدون شناسنامه تحویل میدهند و...صحبت شود
  
سه شنبه30آذر رفت وبرگشت 3دی باوسیله دولتی باراننده
  
89/09/30 حرکت به اصفهان
89/10/3 برگشت از اصفهان
با خودرو اداره
آقایان بیتی و عبدی پور
  
1 . مهندس  مهدي فدوي ورود ساعت 8 صبح 01/10/89 و خروج ساعت 15 01/10/89 با خودرو دولتي ( استان تهران و البرز )
2. مهندس رضا احساني  ورود 30/09/89 ساعت 17.20 و خروج 02/10/89 ساعت 18.55 با هواپيما
3 . مهندس نويد شعبانعلي با خودرو شخصي و فقط حضور درجلسه 01/10/89
در خصوص اشكالات سايت شناسنامه مباحثي بيان شود.
  
ورود 30/9/89 با وسیله نفلیه
برگشت 3/10/89
  
ورود غروب روز سه شنبه 30/9/89 با خودروی اداری
خروج جمعه 3/10/89
  
30/9  ساعت 12:25حرکت زاهدان-تهران
         ساعت18:35حرکت تهران -اصفهان
3/10ساعت 8:10برگشت اصفهان-زاهدان
مشکل اساسی که در استان باقیمانده عدم همکاری آ.پ در خصوص حق الزحمه پرداختی می باشد لطفا از مسوولین مربوطه دعوت تا راهکار مناسب ارایه شود.
  
ورود بعدازظهر 30/9/89 خروج بعدازظهر 2/10/89 با راننده و خودرو اداره
  
رفت :تهران - اصفهان 30/9/89 ساعت  15  پرواز 239  ایران ایر
برگشت : اصفهان - تهران 2/10/89 ساعت 45/23  پرواز 328  ایران ایر
باتشکر از کلیه همکاران
  
در صورتيكه با توجه به مشكلات استان تهيه بليط هواپيما امكان پذير باشدحركت از ايلام به تهران  و از تهران به اصفهان 30/9/89وبرگشت اصفهان به تهران وتهران به ايلام  طبق برنامه تعين شده 3/10/89ودر صورت نبودن بليط با همان تاريخ هاي ذكر شده باوسيله نقليه اداري به همراه يكنفر راننده
بهتر بود  به علت  مصادف شدن زمان گردهماي با شب يلدا در زمان ديگري برگزار مي شد و يا اينكه در همانجا تدارك برگذاري مراسم شب يلدا ايرانيا ن ديده شود ضمنا  زمان برگذار ي گردهماي هم زمان با بازديد گروه نظارت عاليه سازمان از  روند اجرائي پروژه شناسنامه در استان ايلام  مي باشد
  
ورود به اصفهان :ظهر روز سه شنبه 30/9/89 با خودرو اداري
 خروج از اصفهان روز بعد از ظهر پنچ شنبه 3/10/89
  
رفت : صبح چهارشنبه با وسیله شخصی
برگشت: بعد ظهر پنج شنبه
  
ورود به اصفهان بعد از ظهر روز سه شنبه مورخ 30/9/89 با هواپيما
خروج از اصفهان ظهر روز پنج شنبه مورخ 2/10/89 با هواپيما
  
ورود:بعد از ظهر سه شنبه با پرواز مشهد-اصفهان
خروج:شامگاه پنجشنبه با پرواز اصفهان-مشهد
  
01/10/89 ساعت 7:45 از تبریز به اصفهان
02/10/89 ساعت 13:15  از اصفهان به تبریز
  
225/7/8 ساعت 20:50 از بندر عباس  به اصفهان
225/6/11 ساعت 18:45 از اصفهان  به بندر عباس
  
ورودبعدازظهر30اذرماه خروج صبح 3دی ماه باخودرودولتی

حمیدمصطفی زاده
  
رفت صبح چهارشنبه و برگشت پنجشنبه
با خودروي اداره
  
رفت از ايلام به اصفهان 30/9/89و برگشت از اصفهان به ايلام جمعه 3/10/89 با وسيله نقليه اداري به همراه يكنفر راننده
موفق و پيروز باشيد
  
225/7/8 ساعت 19 حضور در اصفهان  و 225/7/10 ساعت 13 حركت از اصفهان
  
ازتهران به اصفهان سه شنبه  ساعت 13.30 وسليه نقليه ماشين اداري برگشت پنج شنبه بعد ازظهر ويا صبح جمعه همراهان آقاين چاره خواه وعظيم آبادي وخانم اميني