پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
شنبه ٢٩ تیر ١٣٩٨
1389/11/11 09:37
فضای عکس: faza_fars
faza_fars
اشكالاتي كه شايد درست باشند(نقدي پيرامون نامه 11603 مورخ 2/11/89
ايراد 1-با توجه به تاريخ ثبت شده ؛ويرايش اشتباه است
نقد : ممكن است در سالهاي اخير ساخت وسازهاي غير اصولي انجام شده باشد كه  بر اساس آئين نامه ها نباشد.
ايراد 2- اگر نوع سازه سقف خرپا باشد نوع پوشش نهائي بام نمي تواند آسفالت و موزائيك و ... باشد
نقد : در بعضي از سالنها در جهت عرضي خرپاي تخت اجرا ميشده و در جهت طولي تيرچهاي فلزي يا بتني اجرا ميشده است و چون سقف تخت است پس پوشش آن نيز آسفالت و غيره ميباشد
ايراد3 - كاربري آموزشي كه فاقد كلاس ميباشند
نقد: مدارس منحله اي كه كلاسهاي آن بلااستفاده است
اذان گو
محل نگهداری تصوير: faza_fars
  • faza_fars
/_layouts/15/images/person.gif" alt="محل نگهداری تصوير: faza_fars" />
faza_fars
ايراد 1-با توجه به تاريخ ثبت شده ؛ويرايش اشتباه است
نقد : ممكن است در سالهاي اخير ساخت وسازهاي غير اصولي انجام شده باشد كه  بر اساس آئين نامه ها نباشد.
ايراد 2- اگر نوع سازه سقف خرپا باشد نوع پوشش نهائي بام نمي تواند آسفالت و موزائيك و ... باشد
نقد : در بعضي از سالنها در جهت عرضي خرپاي تخت اجرا ميشده و در جهت طولي تيرچهاي فلزي يا بتني اجرا ميشده است و چون سقف تخت است پس پوشش آن نيز آسفالت و غيره ميباشد
ايراد3 - كاربري آموزشي كه فاقد كلاس ميباشند
نقد: مدارس منحله اي كه كلاسهاي آن بلااستفاده است
اذان گو
11389/11/11 09:371389/11/11 09:37
پست شده:1389/11/12 12:16
فضای عکس: kh.mombeny
kh.mombeny
با سلام جناب آقاي مهندس اذان گو در خصوص سال و ويرايش عدم تطابق آنها نوعي هشدار است كه در برخي موارد ممكن است عدم تطابق غلط نباشد بلكه براي بررسي بيشتر بوده وايضاً ساير موارد كه ذكر كرديد ولي براي مدارس منحله مي بايست فرم 3 الف براي آنها پر مي شد و كاربري تيپ زده مي شد وكاربري فعلي هم بلااستفاده ثبت مي شد
محل نگهداری تصوير: kh.mombeny
  • kh.mombeny
/_layouts/15/images/person.gif" alt="محل نگهداری تصوير: kh.mombeny" />
kh.mombeny
با سلام جناب آقاي مهندس اذان گو در خصوص سال و ويرايش عدم تطابق آنها نوعي هشدار است كه در برخي موارد ممكن است عدم تطابق غلط نباشد بلكه براي بررسي بيشتر بوده وايضاً ساير موارد كه ذكر كرديد ولي براي مدارس منحله مي بايست فرم 3 الف براي آنها پر مي شد و كاربري تيپ زده مي شد وكاربري فعلي هم بلااستفاده ثبت مي شد


From: faza_fars
Posted: الاثنين, جانفييه 31, 2011 09:37 ق.ظ
Subject: اشكالاتي كه شايد درست باشند(نقدي پيرامون نامه 11603 مورخ 2/11/89

ايراد 1-با توجه به تاريخ ثبت شده ؛ويرايش اشتباه است
نقد : ممكن است در سالهاي اخير ساخت وسازهاي غير اصولي انجام شده باشد كه  بر اساس آئين نامه ها نباشد.
ايراد 2- اگر نوع سازه سقف خرپا باشد نوع پوشش نهائي بام نمي تواند آسفالت و موزائيك و ... باشد
نقد : در بعضي از سالنها در جهت عرضي خرپاي تخت اجرا ميشده و در جهت طولي تيرچهاي فلزي يا بتني اجرا ميشده است و چون سقف تخت است پس پوشش آن نيز آسفالت و غيره ميباشد
ايراد3 - كاربري آموزشي كه فاقد كلاس ميباشند
نقد: مدارس منحله اي كه كلاسهاي آن بلااستفاده است
اذان گو
با سلام جناب آقاي مهندس اذان گو در خصوص سال و ويرايش عدم تطابق آنها نوعي هشدار است كه در برخي موارد ممكن است عدم تطابق غلط نباشد بلكه براي بررسي بيشتر بوده وايضاً ساير موارد كه ذكر كرديد ولي براي مدارس منحله مي بايست فرم 3 الف براي آنها پر مي شد و كاربري تيپ زده مي شد وكاربري فعلي هم بلااستفاده ثبت مي شد
01389/11/12 12:161389/11/12 12:16