پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
پنج شنبه ٢٥ مهر ١٣٩٨
از  SHIFT+ENTERبراي باز كردن منو استفاده كنيد(پنجره جديد)
  
  
  
  
مبلغ اضافه پرداختي آوپ استان علاوه براعتبار كشور وساير ملاحظات
  
0 %
جذب اعتبار مشكلي ندارد هم اكنون در جريان جذب است
مبلغ ديگري تخصيص داده نشد
  
40 %
مبلغ ديگري تخصيص داده نشد
  
60 %
مبلغی اضافه بر اعتبارات ابلاغی برای اینکار اختصاص داده نشده است.
60 درصد مبلغ اعتبار تخصیصی مرحله اول تا کنون جذب شده است. البته قرارداد لازم برای جذب 95 درصد اعتبار بین پیمانکار و آموزش و پرورش منعقد شده است. 5 درصد از مبلغ تخصیصی جهت هزینه های آموزش و پرورش برداشت شده است.
  
100 %
علاوه بر جذب كل اعتبار از محل اعتبار آموزش وپرورش هم مبلغي به ميزاني كه در توضيحات آمده تخصيص داده شد
مبلغ 30.000.000ريال با تفاهم مديران كل نوسازي و آموزش و پرورش علاوه بر هزينه ابلاغي در اختيار نوسازي قرار گرفت گرديد
  
0 %
جذب اعتبار به هيچ وجه ميسر نيست
  
100 %
  
0 %
جذب اعتبار مشكلي ندارد هم اكنون در جريان جذب است
خير (در رابطه با اعتبار ابلاغ شده به آموزش وپرورش به استحضار ميرسد كه تنظيم قرارداد شده و مدير كل آموزش و پرورش اخيرا امضاء نموده ولي فعلا جهت پرداخت به ذيحسابي ارسال نشده تا مشخص گردد آيا ذيحسابي پرداخت خواهد نمود يا نه
  
0 %
جذب اعتبار مشكلي ندارد هم اكنون در جريان جذب است
  
0 %
جذب اعتبار مشكلي ندارد هم اكنون در جريان جذب است
این مورد در استان کرمانشاه تاکنون مورد بررسی قرار نگرفته است
  
0 %
جذب اعتبار مشكلي ندارد هم اكنون در جريان جذب است
  
100 %
نياز به مبلغ حداقل 000/000/500ريال مي باشد
  
100 %
30 ميليون تومان اعتبار ابلاغي اوليه بوده كه با توجه به نياز شهرتهران، قرار به در اختيار گذاشتن 276 ميليون تومان ديگر ازطرف آموزش و پرورش شد.
  
100 %
اعتبار ابلاغي به مبلغ 25 ميليون تومان جذب شده است و قرار به در اختيار گذاشتن 170ميليون تومان ديگر از طرف آموزش و پرورش شهرستانهاي تهران و پرداخت 145 ميليون تومان ديگر از طرف نوسازي تهران، مي‌باشد.
  
0 %
جذب اعتبار مشكلي ندارد هم اكنون در جريان جذب است
مبلغ اضافی پرداخت نشده در ضمن، جذب اعتبار مرحله اول هنوز صورت نگرفته و شاید در جذب اعتبار با مشکل مواجه شویم
  
100 %
جذب اعتبار مشكلي ندارد هم اكنون در جريان جذب است
نخير
در مورد اعتبار آموزش و پرورش با ارائه سند و قرارداد مشكلي نمي باشد.
  
0 %
جذب اعتبار مشكلي ندارد هم اكنون در جريان جذب است
اداره در حال رایزنی با اموزش پرورش  می باشد و اموزش پرورش قول مساعدت داده اند!
  
50 %
جذب اعتبار مشكلي ندارد هم اكنون در جريان جذب است
مبلغ ديگري تخصيص داده نشد.
  
100 %
جذب اعتبار مشكلي ندارد هم اكنون در جريان جذب است
  
50 %
جذب اعتبار مشكلي ندارد هم اكنون در جريان جذب است
آموزش وپرورش استان 50درصد اعتبار رابین مناطق آموزش وپرورش تقسیم نمود ومقرر گردید 50درصد بعددراختیار نوسازی مدارس قرار گیرد ولی تاکنون مبلغی دریافت نشده است
  
100 %
جذب اعتبار مشكلي ندارد هم اكنون در جريان جذب است
صد در صد جذب اعتبار ابلاغي به آموزش و پرورش در مرحله اول انجام شده است
  
0 %
جذب اعتبار مشكلي ندارد هم اكنون در جريان جذب است
مقرر شده است تا شركتي از نوسازي به آموزش و پرورش جهت عقد قرارداد و انتقال پول معرفي شود.
شركت معرفي شده است و منتظر اقدامات آموزش و پرورش هستيم.