پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
پنج شنبه ٢٥ مهر ١٣٩٨
مرتب سازی مطايق ضمايماز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده کنید (پنجره جدید).
هرمزگان
3,879
3,000
2,000
بليد حال انجام می باشد
  
مازندران
3,895
2,700
2,100
جهت خرید تجهیزات مورد نیاز ( متر لیزری و ... ه هزینه شدعقد قرارداد انجام شد در حال رایزنی برای جذب آن هستیم
  
قزوین
1,400
1,300
1,000
طبق اظهار مدیرمقرر شد حسابداری پیگیر شود
  
تهران
5,588
5,356
4,393
خيردر حال جذب شدن است
  
كردستان
3,000
2,500
800
بليخير
  
همدان
3,115
845
655
بليمراحل پاياني و ارسال اسناد مثبته جهت پرداخت به همكاران
  
گلستان
2,300
1,600
1,090
بليخير
  
مركزي
2,168
1,565
1,310
بليدر حال جذب شدن است
  
گیلان
3,818
3,578
618
خيرباهماهنگی آموزش و پرورش در صدد جذب هستیم
  
آذر بايجان غربي
4,200
2,800
1,150
56ميليون ريال هزينه شدهيك ماه پيش تنظيم قرارداد شده واخيراتوسطآموزش وپرورش امضا ولي تا بحال هيچ مبلغي پرداخت نشده و در حال پيگيري هستيم
  
اردبیل
2,500
2,230
2,000
از 10 میلیون هیچ پرداختی به پرسنل نشده است و علت آن هم بخاطر مانع ذیحساب میباشد.اعتبار ابلاغی آموزش و پرورش هم با ارائه اسناد هزینه و قرار داد قابل پر داخت میباشد و هزینه غذا گروههای اجرایی و هزینه مشاور چهار منطقه از این محل در مرحله تنظیم سند میباشد.
  
اصفهان
5,200
4,200
1,200
خيرگواهي عدم وجود شركت رتبه بندي شده براي تهيه شناسنامه ونيز مجوزهاي لازم براي خريد خدمات مشاور دريافت شده ولي ذيحساب محترم آموزش وپرورش معتقد است بايد باشركتهاي رتبه بندي شده قرارداد منعقد شود
  
کهگیلویه و بویراحمد
2,500
1,700
1,000
بليخير
  
بوشهر
1,620
900
700
خيرخير
  
سمنان
1,100
1,100
950
بليبلي
  
یزد
2,200
1,200
950
بليدر حال جذب میباشد
  
ايلام
1,277
1,277
625
جهت حق الزحمه همكاران پرداخت شده استجهت حق الزحمه همكاران بيروني وخريد تجهيزات وهزينه هاي جانبي هزينه شده است
  
زنجان
1,920
1,903
1,360
بلي - صرف برداشت كننده كروكي و راننده‌ها شد.بلي - آ پ موافقت كرده . در مرحله جذب اعتبار
  
خراسان جنوبی
1,700
1,516
685
بليلیست حق الزحمه عوامل به آموزش و پرورش ارسال شده و در دست اقدام است.
  
چهارمحال و بختیاری
2,065
2,065
1,300
جهت حق الزحمه و هزینه غذا هزینه شدخير
  
خراسان رضوی
6,700
6,000
3,400
بليطبق نامه ای عدم امکان جذب این اعتبار به سازمان اعلام شده است.
  
سیستان وبلوچستان
5,500
4,500
2,000
بليخير
  
کرمان
5,288
3,933
2,461
بليخیر
  
فارس
7,700
4,800
3,638
بليخير
  
خوزستان
6,000
5,200
2,500
بليبلي
  
آذربایجانشرقی
5,600
5,600
5,506
بليبلي
  
كرمانشاه
3,740
3,086
2,115
هزينه نشده ولي در حال اقدام استهنوز هزينه نشده لكن هماهنگي شده ودر دست اقدام است
  
لرستان
3,600
3,050
1,800
بليهماهنگي شده در دست اقدام است البته براي هزينه هاي غير پرسنلي
  
قم
800
750
600
خيردر حال انجام می باشد
  
خراسان شمالي
1,816
1,600
840
بليدرحال رايزني براي جذب اعتبار هستيم