پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
پنج شنبه ٢٨ شهریور ١٣٩٨
1390/10/28 12:24 توسطfaza_khorasan
847/11/10 08:50
1390/10/28 12:24 توسطfaza_khorasan
پاسخ پاسخ
1390/10/28 12:24 توسطfaza_khorasan
1
1390/10/28 12:24 توسطfaza_khorasan
گزارش سرویس بهداشتی
1390/10/28 12:24 توسطfaza_khorasan
گزارش سرویس بهداشتی
با سلام
گزارشی شامل کد فضاهایی که سرویس بهداشتی مستقل ندارند را از کجا می توانیم بگیریم؟
فضاهایی که سرویس بهداشتی مستقل ندارند اما داخل ساختمان دارند چه؟
پست شده:1390/11/9 08:50 توسطjila amini
پست شده:1390/11/9 08:50 توسطjila amini
پاسخ پاسخ
پست شده:1390/11/9 08:50 توسطjila amini
0
پست شده:1390/11/9 08:50 توسطjila amini
پست شده:1390/11/9 08:50 توسطjila amini
با سلام
گزارش سرويس بهداشتي در تب گزارشات كليك ويو هر دو مورد را دارد