پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
پنج شنبه ٢٨ شهریور ١٣٩٨
1390/9/30 08:36 توسطfaza_khorasan
847/10/13 13:17
1390/9/30 08:36 توسطfaza_khorasan
پاسخ پاسخ
1390/9/30 08:36 توسطfaza_khorasan
1
1390/9/30 08:36 توسطfaza_khorasan
گزارش تجمیع
1390/9/30 08:36 توسطfaza_khorasan
گزارش تجمیع
لطفا گزارش تجمیع را برای ما ارسال کنید.
ضمنا سری قبل ،فضایی که 2 ساختمان اصلی داشت 20 تا رکورد تکراری در فایل داشت.
پست شده:1390/10/12 13:17 توسطjila amini
پست شده:1390/10/12 13:17 توسطjila amini
پاسخ پاسخ
پست شده:1390/10/12 13:17 توسطjila amini
0
پست شده:1390/10/12 13:17 توسطjila amini
پست شده:1390/10/12 13:17 توسطjila amini
از كليك ويو گزارشات جداشده با كاما خروجي بگيريد. مناطقتان را به 3 قسمت نقسيم كنيد تا خروجي سبك تر شود