پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
شنبه ٢٩ تیر ١٣٩٨
1394/8/26 11:02 توسطfaza_khorasan
851/8/28 11:35
1394/8/26 11:02 توسطfaza_khorasan
پاسخ پاسخ
1394/8/26 11:02 توسطfaza_khorasan
1
1394/8/26 11:02 توسطfaza_khorasan
شناسه موتورخانه
1394/8/26 11:02 توسطfaza_khorasan
شناسه موتورخانه

در ساختمان اموزشی که قبلا شماره ساختمان را می زدیم الان شناسه موتورخانه را می خواهد که  هم کار سخت تر شده وعلاوه بر ان شناسه را هم که می زنیم خطا می دهد.​

پست شده:1394/8/27 11:35 توسطjila amini
پست شده:1394/8/27 11:35 توسطjila amini
پاسخ پاسخ
پست شده:1394/8/27 11:35 توسطjila amini
0
پست شده:1394/8/27 11:35 توسطjila amini
پست شده:1394/8/27 11:35 توسطjila amini

​خطایی داشت که در بروزرسانی بعدی نرم افزار حل می شود