پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
چهارشنبه ١ خرداد ١٣٩٨
  
از  SHIFT+ENTERبراي باز كردن منو استفاده كنيد(پنجره جديد)
  
ويرايش
پيام مدير پروژه
كلمات كليدي 
قابل توجه همکاران محترم دست اندرکار پروژه شناسنامه فنی فضا : با عنایت به شروع فازجدید ورود اطلاعات به سیستم شناسنامه فنی فضا سعه صدر و دقت در ورود اطلاعات بیش از پیش مورد انتظار است امید است این مرحله نیز همانند مراحل قبل با موفقیت هر چه بیشتر طی شود وشاهد تحقق اهداف از پیش تعیین شده در اجرای این پروژه بسیار مهم باشیم انشاء الله
كلمات كليدي 
اقدام ارزشمند مدير كل محترم آموزش وپرورش شهر تهران در تامين كليه اعتبار مورد نياز پروژه شناسنامه فني فضا (306 ميليون تومان ) وهمچنين مدير كل محترم آموزش وپرورش استان گيلان در تامين بخشي از اعتبار مورد نياز پروژه از محل اعتبارات استان  قابل تقدير و الگوي مناسبي است براي ساير استانها ، چنانچه ساير استانها اقدام مشابهي داشتند اعلام گردد تا از سوي ستاد مركزي به نحو مقتضي اطلاع رساني شود
كلمات كليدي اعتبار ، نيروي انساني  
همكاري بسيار موثر جناب آقاي يزديخواه مديركل محترم آموزش وپرورش  شهرستانهاي  استان تهران در  بسيج نيروي انساني  جهت برداشت اطلاعات وهمچنين  همكاري بسيار موثر در  هزينه كردن اعتبار مرحله اول  قابل تقدير وتشكر است
كلمات كليدي ، كيارشي ، اعتبار  
مساعدت وهمياري  جناب آقاي كيارشي معاونت محترم پشتيباني وتوسعه مديريت وزرات متبوع در  زمينه تسهيل جذب اعتبار ابلاغي به ادارات آموزش وپرورش  وهمچنين اعلام آمادگي ايشان براي ابلاغ مرحله بعدي ابلاغ اعتبار سهم آموزش وپرورش قابل تقدير وتشكر است ، بدينوسيله مراتب تشكر وقدرداني از ايشان اعلام مي شود
كلمات كليدي -دبيرخانه ، كنترل پروژه، بكفا ، سيستم تطابق فضا وبكفا ، مكانيزم كنترل دبيرخانه ضمیمه 
توصيه بسيار مهم : همكاران محترم مدير پروژه استاني نامه اي به شماره 7445-43/89 102 مورخ 11/07/89 در خصوص مكانيزم هاي كنترل دبيرخانه استانها ارسال شده است لطفاً به دقت آن را مطالعه و درعمل مورد بهره برداري قرار گيرد (مستندات در پيوست همين اطلاعيه قابل مشاهده است براي مشاهده  روي آيكن پيام مدير پروژه كليك كنيد )
كلمات كليدي ، كنترل اطلاعات ، ورود اطلاعات  
باطلاع مديران محترم پروژه استانها مي رساند ، ورود اطلاعات به سيستم همراه با كنترل هاي لازم ، پروژه را قرين موفقيت مي سازد لازم است به صورت روزانه ومستمر فعاليت ورود اطلاعات متناسب با تعداد اپراتورها توسط افرادي كه به همين منظور آموزش ديده اند واز حساسيت لازم نسبت به صحت اطلاعات برخوردارند كنترل وبررسي شود
كلمات كليدي 

پيرو بخشنامه رياست محترم سازمان ونامه شماره 11603-2/89 102 مورخ 2/11/89 معاونت محترم فني ونظارت در خصوص ضرورت كنترل وپالايش اطلاعات باطلاع مديران محترم پروژه مي رساند با توجه به حساسيت فيلدهاي سال شروع، خاتمه و بهره برداري ، وضعيت استحكام ، نتيجه ارزيابي مقتضي است بررسي اين اقلام در اولويت قرار گيرد

كلمات كليديضمیمه 
 در حين ارائه گزارش نتايج پروژه شناسنامه فني فضا در شوراي معاونين وزارت متبوع در تاريخ 23/07/90 بنا به پيشنهاد مدير كشوري پروژه شناسنامه فني فضا  ، وزير محترم دستور دادند در هر استان حداقل يك پست سازماني  به نوسازي مدارس استانها تخصيص داده شود تا مسئوليت نگهداري سيستم را به عهده گيرد مستندات مربوط پيوست است