پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
دوشنبه ١ مهر ١٣٩٨
از  SHIFT+ENTERبراي باز كردن منو استفاده كنيد(پنجره جديد)
  
پيام رياست
  
با سلام وتشكر از همه دست اندركاران محترم پروژه ، بدينوسيله باطلاع مي رساند مهمترين اصل براي من انجام صحيح كار وبالا بودن صحت اطلاعات است بنابراين شايسته است به اين مهم توجه لازم شود
  
با توجه به گزارش های دریافتی ، دبیرخانه پروژه در استانها می بایست بیشتر مورد تقویت قرار گیرد ، مدیران کل محترم استانها لازم است فضای مناسبی را برای این کار در نظر گیرند و نیروی انسانی مجرب نیز برای این کار گمارده شود ضمن اینکه کلیه فرایند های کار اجرای شناسنامه نیز می بایست توسط دبیرخانه کنترل گردد