پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
پنج شنبه ٢٥ مهر ١٣٩٨
  
0پاسخ پاسخ
با سلام قبلاً هم اطلاع رساني شد در مواردي كه در يك ساختمان دو نوع كاربري وجود دارد به هر نحو مقتضي اطلاعات دو نوع كاربري ثبت شود ولي درسيستم فرم مخصوصي طراحي شده است كه براي هر نوع كاربري در يك ساختمان مي توان اطلاعات مربوط به آن را درج كرد ولي فرمي كه انتخاب مي كنيد از نوعي باشد كه كاربري غالب را دارد ، اگر از انبار ي به عنوان آشپزخانه استفاده مي شود اين بدان معناست كه كاربري آن تغيير يافته است مانند فضاي آموزشي كه اكنون اداره در آن مي باشد بنابراين بايد كاربري فعلي ملاك انتخاب فرم باشد البته منظور ما از انبار آن نه از نوع ساختمان هاي جانبي است بلكه در بخش سالن ها فرم  4-ب-3  انبار هم داريم بنابراين در ساختمانهاي جانبي براي يك ساختمان كوچك كه به عنوان انباري اگر استفاده شود اين فرم براي آن تكميل مي شود  
محل نگهداری تصوير: khodamorad mombeny
  • khodamorad mombeny
1389/6/13 19:581389/6/13 19:58