پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
پنج شنبه ٢٨ شهریور ١٣٩٨
  
0پاسخ پاسخ
مساحت اتاقي كه محيط است بايد محاسبه شود نيازي به شمارش اين اتاق كوچك كه در اتاق ديگر ساخته شده نيست ولي اگر سرويس بهداشتي ويا دوش حمام است در فرم الف-3 تعداد آن نوشته شود
محل نگهداری تصوير: khodamorad mombeny
  • khodamorad mombeny
1389/5/23 18:191389/5/23 18:19