پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
شنبه ٢٧ مهر ١٣٩٨
1390/2/13 10:22
فضای عکس: faza_yazd
faza_yazd
درخواست پوشه شناسنامه
با سلام
با توجه به اتمام پوشه های ارسالی،پیرو درخواست قبلی، خواشمند است تعداد 300 پوشه شناسنامه جهت استان یزد ارسال گردد.
با تشکر
سید مجتبی رضوی خواه
 
محل نگهداری تصوير: faza_yazd
  • faza_yazd
/_layouts/15/images/person.gif" alt="محل نگهداری تصوير: faza_yazd" />
faza_yazd
با سلام
با توجه به اتمام پوشه های ارسالی،پیرو درخواست قبلی، خواشمند است تعداد 300 پوشه شناسنامه جهت استان یزد ارسال گردد.
با تشکر
سید مجتبی رضوی خواه
 
01390/2/13 10:221390/2/13 10:22
آیتمی برای نمایش در نمای "سوالات متداول در انطباق كد بكفا و فضا" تابلو بحث وجود ندارد.