پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
پنج شنبه ٢٨ شهریور ١٣٩٨
ویرایش شده1389/5/2 15:02
فضای عکس: faza_khorasan
faza_khorasan
تعریف شهرستان در نرم افزار تعریف کد فضا
لطفا شهرستان (طرقبه شاندیز) که دارای 2بخش (طرقبه و شاندیز ) می باشد ودر بخش طرقبه 2دهستان (طرقبه و جاغرق)  و در بخش شاندیز 2 دهستان (شاندیز و ابرده) وجود دارد.
محل نگهداری تصوير: faza_khorasan
  • faza_khorasan
/_layouts/15/images/person.gif" alt="محل نگهداری تصوير: faza_khorasan" />
faza_khorasan
لطفا شهرستان (طرقبه شاندیز) که دارای 2بخش (طرقبه و شاندیز ) می باشد ودر بخش طرقبه 2دهستان (طرقبه و جاغرق)  و در بخش شاندیز 2 دهستان (شاندیز و ابرده) وجود دارد.
11389/5/2 15:011389/5/2 15:02
پست شده:1389/5/2 17:48
فضای عکس: jila amini
jila amini
اين بخش ها و دهستانهاي كه به آنها اشاره كرديد در شهرستان بينالود قرار دارند ولي اصلاً شهرستاني به نام طرقبه شانديز در آخرين تقسيمات كشوري وزارت كشور وجود ندارد.
محل نگهداری تصوير: jila amini
  • jila amini
/_layouts/15/images/person.gif" alt="محل نگهداری تصوير: jila amini" />
jila amini
اين بخش ها و دهستانهاي كه به آنها اشاره كرديد در شهرستان بينالود قرار دارند ولي اصلاً شهرستاني به نام طرقبه شانديز در آخرين تقسيمات كشوري وزارت كشور وجود ندارد.
01389/5/2 17:481389/5/2 17:48