پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
شنبه ٢٧ مهر ١٣٩٨
از  SHIFT+ENTERبراي باز كردن منو استفاده كنيد(پنجره جديد)
  
نام استان
  
  
  
  
  
  
مازندران
3,980
3,950
3,950
بله - 70 درصد از اعتبار جذب شده و مابقی مطابق قرارداد پرداخت می گردد.خیر - بنا به اظهار مسئولین آموزش و پرورش استان،علیرغم وصول نامه ابلاغ اعتبار ( که بیش از یک ماه پیش صورت گرفت ) کماکان هیچ مبلغی به حساب اداره کل اموزش و پرورش استان واریز نشده است.
  
چهارمحال و بختیاری
1,800
1,800
1,700
از 170 میلیون ریال تنها 100 میلون ریال آن پرداخت شده و به رغم پیگیری های بسیار زیاد نتیجه ای حاصل نشده است.خير
  
قزوین
1,400
1,378
1,378
بليخير
  
مركزي
1,890
1,735
1,600
بليخير
  
آذربایجانشرقی
5,800
5,800
5,800
بليخير
  
اصفهان
5,100
5,000
3,900
موارد ودلایل طی رونوشت نامه شماره 37788مورخ11/10/89 ارسال شدهموارد ودلایل طی رونوشت نامه شماره 37788مورخ11/10/89 ارسال شده
  
قم
700
700
690
بليخير
  
بوشهر
1,451
1,440
1,400
بليخير
  
سیستان وبلوچستان
4,500
4,300
4,250
خيرخير
  
خراسان جنوبی
1,821
1,754
1,460
بليدر دست اقدام
  
همدان
2,350
1,980
1,700
جذب اعتبار شدهبنا به اظهارات مسئولین محترم آموزش و پرورش ابلاغ اعتباری در این خصوص صورت نگرفته است
  
زنجان
1,922
1,922
1,880
بليخير
  
خراسان رضوی
6,700
6,150
5,300
بليدر دست اقدام
  
کرمان
5,567
4,300
4,300
خيرخير
  
سمنان
1,100
1,100
1,100
بليبلي
  
كردستان
2,833
2,630
1,753
بليخير
  
خراسان شمالي
1,600
1,543
1,379
خيرخير
  
فارس
7,300
7,200
6,800
بليدر دست اقدام است
  
هرمزگان
2,902
2,562
2,200
بليخير
  
يزد
2,200
2,100
2,000
خيرخير
  
كرمانشاه
3,550
3,400
3,330
بليخير
  
خوزستان
5,610
5,610
5,005
بليبلي
  
گیلان
3,613
3,613
3,418
بليبلي
  
ايلام
1,250
1,250
1,250
بليدردست اقدام
  
کهگیلویه و بویراحمد
2,350
2,350
2,270
خيرخير
  
اردبیل
2,300
2,250
2,150
هیچ حق الزحمه ای پرداخت نشده است.در حالیکه از مرحله اول هیچ حق الزحمه ای پرداخت نشده است ابلاغ مرحله دوم چه معنی خواهد داشت؟!
  
گلستان
1,961
1,900
1,800
خيرخير
  
لرستان
3,100
3,100
3,000
بليبلي
  
آذربايجان غربي
3,826
3,706
3,068
بليدرحال پي گيري است
  
تهران
5,825
5,825
5,825
بليبلي
  
تهران
5,845
5,845
5,845
بليمبلغ فوق بايد به حساب شهرستانهاي تهران ريخته شود