پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
پنج شنبه ٢٥ مهر ١٣٩٨
مرتب سازی مطايق ضمايماز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده کنید (پنجره جدید).
نام استانفیلتر
مازندران
3,980
3,864
3,700
بلي
  
خوزستان
5,537
5,537
4,467
بلي
  
كرمانشاه
3,617
3,257
3,221
بلي
  
خراسان رضوی
6,700
6,100
5,000
بلي
  
اصفهان
5,100
5,070
3,100
خير
  
کرمان
5,567
4,280
4,105
خير
  
سمنان
1,100
1,100
1,098
خير
  
كردستان
3,000
2,700
1,500
بلي
  
خراسان شمالي
1,600
1,543
1,232
خير
  
قم
700
700
600
مرحله دوم جذب نشده
  
همدان
3,000
1,900
1,520
مرحله اول جذب شده است
  
گیلان
3,500
3,200
3,087
مرحله اول (آری) - مرحله دوم (خیر)
  
بوشهر
1,600
1,350
1,300
مرحله اول (آری) - مرحله دوم (خیر)
  
گلستان
2,300
1,900
1,700
خير
  
خراسان جنوبی
1,821
1,748
1,284
بلي
  
قزوین
1,400
1,298
1,272
بلي
  
یزد
2,200
1,750
1,550
بلي
  
سیستان و بلوچستان
5,000
4,500
4,000
خير
  
فارس
7,300
7,100
6,400
خير
  
آذربايجان غربي
3,934
3,538
2,788
بلي
  
زنجان
1,912
1,912
1,810
بلي
  
مركزي
1,890
1,790
1,715
بلي
  
آذربایجان شرقی
5,800
5,800
5,800
بلي
  
تهران
5,825
5,825
5,825
بلي
  
لرستان
3,600
3,600
3,000
بلي
  
اردبیل
2,614
2,550
1,550
بلي
  
ايلام
1,232
1,232
1,232
اعتبار فقط مرحله اول كامل جذب شده ودرحال پيگيري جهت جذب وتحويل اعتبار مرحله دوم از اداره كل آموزش وپرورش ميباشيم
  
کهگیلویه و بویراحمد
2,400
2,350
2,000
خير
  
چهارمحال و بختیاری
1,800
1,800
1,600
مبلغ 10 میلیون تومان از مرحله اول به نوسازی پرداخت شده است.
  
هرمزگان
2,902
2,562
2,200
بلي