پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
شنبه ٢٧ مهر ١٣٩٨
مديريت مجوزهامديريت مجوزها

نام استان

تعداد کل فضاها

تعداد شناسنامه های برداشت شده

تعداد شناسنامه های تحویلی به دبیرخانه

جذب اعتبار ابلاغي به آوپ

توضیحات لازم عند اللزوم

ضمايم

ایجاد شده در توسط
آخرین ویرایش در توسط