پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
چهارشنبه ١ آبان ١٣٩٨
مديريت مجوزهامديريت مجوزها

نام استان

تعداد فضاهاي استان

تعداد شناسنامه های برداشت شده

تعداد شناسنامه های تحویلی به دبیرخانه

جذب اعتبار ابلاغي به آوپ مرحله اول

جذب اعتبار ابلاغي به آوپ مرحله دوم

حدود درصدي ويرايش اطلاعات

پيش بيني پايان زمان پالايش اطلاعات وپايان پروژه

توضیحات لازم عند اللزوم

ضمايم

ایجاد شده در توسط
آخرین ویرایش در توسط