پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
چهارشنبه ١ آبان ١٣٩٨
از  SHIFT+ENTERبراي باز كردن منو استفاده كنيد(پنجره جديد)
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
اصفهان
4,853
4,779
4,779
هيچ جذب نشدههيچ جذب نشدهكمتر از 20درصدتاپايان اسفند 1389
  
گلستان
2,000
1,900
1,890
كمتر از 30 درصدهيچ جذب نشده80تا90 درصدتا30 فروردين 1390
  
همدان
2,324
2,050
1,820
100درصدهيچ جذب نشده50تا60درصدتا30 فروردين 1390
  
قزوین
1,411
1,411
1,411
100درصدهيچ جذب نشدهكمتر از 20درصدتاپايان اسفند 1389
  
چهارمحال و بختیاری
1,900
1,900
1,800
مذاکرات بسیار زیادی انجام شده ولی تاکنون تنها 55 درصد اعتبار مرحله اول (92 میلیون ریال) نتیجه ای در بر نداشته است.هيچ جذب نشدهكمتر از 20درصدتا30 فروردين 1390
  
سمنان
1,100
1,100
1,080
100درصد100درصدكمتر از 20درصدتاپايان اسفند 1389
  
کهگیلویه و بویراحمد
2,350
2,350
2,300
هيچ جذب نشدههيچ جذب نشده50تا60درصدتاپايان اسفند 1389
  
فارس
7,000
7,000
6,900
200 ميليون ريال هنوز پرداخت نشدههيچ جذب نشدهكمتر از 20درصدتا30 فروردين 1390
  
کرمانشاه
3,600
3,490
3,490
100درصدهيچ جذب نشده70تا80درصدتاپايان اسفند 1389
  
گیلان
3,613
3,613
3,464
100درصدهيچ جذب نشده60تا70 درصدپايان بهمن 1389
  
خوزستان
5,610
5,610
5,408
100درصد100درصد40تا50 درصدتاپايان اسفند 1389
  
هرمزگان
2,902
2,300
2,200
100درصد100درصد40تا50 درصدتاپايان اسفند 1389
  
اردبیل
2,300
2,300
2,250
هیچ پولی از بابت حق الزحمه پرسنل و پیمانکار پرداخت نشده است.هيچ جذب نشدهدر مرحله شناسایی موارد ایرادی از طرف ناظرین مناطق و اپراتور (تکمیل کننده - ثبت کننده اطلاعات) می باشیم.تا30 فروردين 1390
  
زنجان
1,964
1,964
1,951
100درصد90تا100 درصد40تا50 درصدتاپايان اسفند 1389
  
آذربايجان غربي
3,787
3,708
3,282
100درصدهيچ جذب نشدهكمتر از 20درصدتا30 فروردين 1390
  
سیستان وبلوچستان
4,730
4,730
4,700
هيچ جذب نشدههيچ جذب نشده50تا60درصدتا30 فروردين 1390
  
مركزي
1,890
1,761
1,700
100درصد100درصد50تا60درصدتاپايان اسفند 1389
  
قم
700
700
700
100درصد100درصد20تا 30درصدتاپايان اسفند 1389
  
خراسان جنوبی
1,821
1,770
1,544
100درصدهيچ جذب نشدهدر شرف انعقاد قرارداد و دریافت وجهتا30 فروردين 1390
  
خراسان رضوی
6,413
6,350
6,250
100درصدهيچ جذب نشدهدر حال رایزنیتا30 فروردين 1390
  
خراسان شمالی
1,600
1,543
1,424
100درصدهيچ جذب نشده60تا70 درصدتاپايان اسفند 1389
  
یزد
2,200
2,100
2,100
هنوز به طور کامل جذب نشده و اکثر مناطق هنوزموفق به جذب مرحله اول نشدند و همین مسئله بااینکه بارها مطرح گردیده است ولی هیچ گونه اقدامی در جهت رفع آن نشده که به شدت باعث کندی پیشرفت پروژه شده است.هيچ جذب نشدهدرحال انجام استتا30 فروردين 1390
  
تهران
5,860
5,860
5,860
100درصد100درصد50تا60درصدتا30 فروردين 1390
  
ايلام
1,255
1,255
1,255
100درصد100درصد80تا90 درصدتاپايان اسفند 1389
  
مازندران
3,500
3,500
3,500
70تا80 درصدهيچ جذب نشده20تا 30درصدتا30 فروردين 1390
  
کردستان
2,900
2,300
2,200
100درصدهيچ جذب نشدهكمتر از 20درصدتاپايان اسفند 1389
  
کرمان
5,100
4,800
4,800
هيچ جذب نشدههيچ جذب نشدهكمتر از 20درصدتا30 فروردين 1390
  
لرستان
3,120
3,120
3,100
100درصد100درصد20تا 30درصدتاپايان اسفند 1389
  
بوشهر
1,451
1,450
1,450
100درصدهيچ جذب نشدهكمتر از 20درصدتا30 فروردين 1390
  
آذربایجان شرقی
5,871
5,871
5,871
100درصد100درصد80تا90 درصدتاپايان اسفند 1389