پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
پنج شنبه ٢٥ مهر ١٣٩٨
از  SHIFT+ENTERبراي باز كردن منو استفاده كنيد(پنجره جديد)
  
  
  
  
  
نام و سمت اعضا ستاد اجرايي استان را وارد نماييد
  
  
تاريخ و موضوع جلسات توجيهي برگزار شده را به تفكيك وارد نماييد.
  
روش اجراي پروژه
  
توضيحات در مورد روش اجراي پروژه
  
  
  
  
وضعيت بررسي آرشيو نقشه ها
  
  
ضمیمه
  
بلهابوطالب رضايي شهركي بله
1-آقاي محسن حق شناس معاونت اداري ومالي آموزش وپرورش استان قزوين2-آقاي عبدالمجيد موحدي معاونت برنامه ريزي آموزش وپرورش استان قزوين3-آقاي محمدبهاگير مسئول طرح و برنامه آموزش وپرورش استان قزوين4-آقاي ساروخاني گروه فناوري آموزش وپرورش استان قزوين5-آقاي محمد لشگري اداره تداركات آموزش وپرورش استان قزوين6-آقاي محمد عاشر لو مديريت حراست آموزش وپرورش استان قزوين7-خانم زينب تقي لو مسئول امور حقوقي آموزش وپرورش استان قزوين8-آقاي عسگر علي جوانبخت معاون فني واجرايي نوسازي 9-آقاي فرشاد كلانتري مسئول آمار نوسازي 10-آقاي قوام شربياني مسئول برنامه ريزي وحقوقي نوسازي 11-ابوطالب رضايي مسئول فنآوري اطلاعات وشناسنامه فني نوسازي مدارس استان قزوين
بلهبله
به علت مراسم روز معلم (ارديبهشت )در مناطق و همايش خيرين در اوايل خرداد ماه 89جلسات توجيهي برگزار ميشود
1-جلسه توجيهي براي كليه اعضاي ستاد اجرايي استان در استان قزوين توسط آقاي ممبني برگزار شد
2-جلسه توجيهي براي مسئولين آمار وخدمات قبل از تطبيق كد به صورت تفكيك شده طبق زمانبندي تقويم استاني برگزار شد
3-جلسه توجيهي براي مسئولين حقوقي در تاريخ 13/3/89روز پنجشنبه
بلهتوسط نيروهاي اداره كل
استان قزوين در حدود 90در صد برداشتهاي ميداني را انجام داده اند
تا حدود 90درصد تكميل شده استتا حدود 90درصد تكميل شده است
1,800
بله
خوب
بلهابوطالب رضايي
  
بلهسیدمجتبی رضوی خواهبله
1-محمدکاظم رحیم نزاد معاون پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش2-سید محسن هاشمی معان برنامه ریزی آموزش و پرورش3- خانم مطهره افخمی کارشناس آمار4- آقای اکبر زارع کارشناس ساختمان 5- مرتضی فیاضی رئیس گروه حقوقی6- علیرضا مصباح فر رئیس گروه طرح و برنامه7- حمید رضا محمدی رئیس ستاد اجرایی استان 8-جواد بیدست معاون فنی و اجرایی9-علی محمد طباخ پور معاونت اداری و مالی10-سید مجتبی رضوی خواه مسئول شناسنامه فنی11-سید علی شاکر کارشناس فناوری اطلاعات12- ابوالفضل دیبایی کارشناس ساختمان 13- محمد علی اخوان سیگاری کارشناس آمار و برنامه ریزی
بلهبله
هشتم اردیبهشت ماه جلسه اعضای ستادی در محل آموزش و پرورش استان و  چهاردهم اردیبهشت ماه برگزاری جلسه توجیهی ستاد اجرایی استان در محل اداره کل نوسازی مدارس یزد با حضور کلیه اعضای ستادی استان و درتاریخ 23/02/89 جلسه توجیهی باحضوراعضای ستاد اجرایی مناطق درمحل نوسازی مدارس تشکیل و صورتجلسه مربوطه نیز تنظیم گردید و جلسه حضوری با مناطق به صورت عملی طبق برنامه زمانبندی ارائه شده صورت میپذیرد.
بلهتوسط نيروهاي اداره كل
باحضور مستمر در مناطق و تشکیل کارگروهای اجرایی و راه اندازی اکیپهای کارشناسی جهت تسریع در اجرای عملیات شناسنامه فنی مدارس
تا نیمه مرداد ماه سال جاری فرمها به صورت دستی تکمیل میشود.تا پایان تیرماه سال جاری
2,200
بله
با مسئول آرشیو نقشه هماهنگ شده
بلهمحمد علی اخوان سیگاری
  
بلهعرفان آرام نژادبله
1- آقای مهندس نبیان ( مدیر کل نوسازی ) 2- آقای مهندس محمودی ( معاون اجرائی نوسازی ) 3- آقای شیری ( معاون پشتیبانی آموزش و پرورش ) 4- آقای زارع ( مسئول طرح و برنامه آموزش و پرورش ) 5- آقای اسدی ( کارشناس بودجه آموزش و پرورش ) 6- آقای علی سحرخیز ( مسئول آمار نوسازی ) 7- آقای حسین سحرخیز ( مسئول رایانه نوسازی ) 8- آقای ضرابیان ( مسئول اعتبارات نوسازی ) 9- آقای اسدی ( کارشناس بودجه آموزش و پرورش ) 10- خانم موحدی ( معاون برنامه ریزی آموزش و پرورش ) 11- عرفان آرام نژاد ( مسئول شناسنامه مدارس نوسازی )
بلهبله
1- پنجشنبه 20/3/89 در محل باشگاه فرهنگیان ساری. موضوع جلسه » توجیه ضرورت طرح و فعالیتهای محوله به ستادهای مناطق و پاسخگوئی به سئوالات پیش آمده.
بلهتوسط نيروهاي اداره كل
با توجه به نظرات اعلام شده توسط مدیر محترم پروژه کشور، روش اجرائی در استان دستخوش تغییرات عمده ای شد. یعنی بجای استفاده از مشاور برای انجام پروژه مقرر شد کلیه مراحل توسط نیروهای اداره کل نوسازی مدارس انجام شود. هر چند این موضوع فشار زیادی را به نیروهای در اختیار اداره کل وارد می کند ولی با توجه به اصرار مسئولان امر، استفاده از این روش اجتناب ناپذیر به نظر می رسد.
3 شناسنامه در هر روز4 تا 5 شناسنامه در هر روز ( با توجه به اینکه مدارس روستائی کوچکتر و دارای ساختمانها کمتری هستند و در استان مازندران فاصله روستاها بسیار به هم نزدیک است )
3,890
بله
آرشیو نقشه های اداره کل در حال ساماندهی است و در حال حاضر اطلاعات موجود در ان چندان قابل استفاده نمی باشد. با هماهنگی های به عمل آمده با مسئول آرشیو مقرر شد ایشان و همکاران تمام تلاش خود را به کار گیرند تا در اسرع وقت مقداری اطلاعات قابل استافده در اختیار سیستم شناسنامه مدارس قرار دهند. البته با هماهنگی واحد نقشه برداری مقرر شد نقشه مدارسی که زمین آنها توسط این واحد برداشت شده در اختیار مجموعه شناسنامه مدارس قرار گیرد.
بلهآقای مهندس حسین سحر خیز
ضمیمه
  
بلهبهزاد خضرزادهبله
آقاي غلامرضا بابائي ( معاونت برنامه ريزي اداره كل آموزش و پرورش استان)
آقاي رضا قهرماني ( رئيس گروه طرح و برنامه اداره كلآموزش و پرورش استان)
آقاي فريدون بهبودي ( مديريت حقوقي اداره كل آموزش و پرورش استان)
آقاي احمد فرخي ( كارشناس آمار اداره كل آموزش و پرورش استان)
آقاي فريبرز اسمعيل زاده (مدير كل نوسازي مدارس استان )
آقاي سيد هاشم علوي ( معاونت اجرائي نوسازي مدارس استان )
آقاي علي مناف زاده (معاونت فني نوسازي مدارس استان )
آقاي بهزاد خضرزاده (مسئول شناسنامه فني نوسازي مدارس استان )
آقاي منصور سلحشور(مسئول گروه انطباق كدفضاوبكفا شناسنامه فني استان)
خانم مريم حقي ( كارشناس آمار و برنامه ريزي نوسازي مدارس استان )
آقاي علي مناهي ( كارشناس فناوري اطلاعات نوسازي مدارس استان )
بلهبله
89/1/30 جلسه توجيهي كلي طرح با مديران و روئساي ادارات آموزش و پرورش
89/2/8 جلسه با مسئولين ستاد اجرائي استان شناسنامه فني
89/2/11 جلسه با كارشناسان نوسازي مدارس گروه هاي اجرائي شناسنامه فني
89/2/22جلسه توجيهي اعضاي ستاد اجرايي مناطق شمال استان
89/2/26جلسه توجيهي اعضاي ستاد اجرايي مناطق جنوب استان
89/2/28جلسه توجيهي اعضاي ستاد اجرايي مناطق مركزي استان
بلهتوسط نيروهاي اداره كل
اجرايي پروژه در اين استان توسط خود نيروهاي نوسازي مدارس انجام ميگيرد
5 ساعت3.5 ساعت
4,500
بله
تعداد 152 نقشه تا اين تاريخ وارد سيستم آرشيو نقشه هاي استان گرديده است
پلان كليه نقشه هاي موجود استان (فاقد فايل كامپيوتري ) و نقشه هاي موجود در آرشيو جهت استفاده اكيپ اجرائي تهيه و كد گذاري شده است.
بلهخانم مريم حقي-منصور سلحشور
  
بلهحمید احمدیبله
اعضا نوسازی مدارس
1- آقای مهندس ابوالقاسم علی یاری ( مدیر کل اداره )
2- آقای مهندس حمید رضا براتی( معاون فنی و اجرایی اداره کل)
3- آقای مهندس آرش روحی( کارشناس)
4- آقای مهندس سیامک قایدامینی( کارشناس)
5- آقای مهندس مهدی اسعد( کارشناس)
6- آقای مهندس حمید احمدی( کارشناس)
اعضاء اداره کل آموزش و پرورش استان
1-بهنام خدابنده (معاون پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش)
2-علی رستمی ( مدیریت طرح و برنامه اداره کل آموزش و پرورش)
3- اسدالله مصیبی (کارشناس مسئول آمار اداره کل آموزش و پرورش)
4- محسن قایدامینی (مدیریت حقوقی اداره کل آموزش و پرورش)

بلهبله
در تاریخ 9/2/88 جلسه ای جهت کلیه کارشناسان فنی اداره کل برگزار شد و نحوه تکمیل کردن فرمها و فیلدهای موجود در فرم ها به صورت کامل توضیح داده شد.
جلسه ستاد اجرایی ستاد در تاریخ 13/2/89 برگزار شد و  موضوع طرح در جلسه مطرح و توضیحات لازم در خصوص فرم های شناسنامه و نحوه پر کردن انها به ستاد داده شد.
در خصوص نحوه اجرای کار بحث شد .
و همچنین مقرر شد جلسه ستادهای مناطق در روز دوشنبه مورخ 20/2/89 ( و بعد از جلسه توجیهی اعضا ستاد در اراک) طی دعوت آموزش و پرورش برگزار شود.
بلهتوسط نيروهاي اداره كل
 توسط نیروهای نوسازی
3 ساعت3 ساعت
2,500
بله
توضیحات لازم در خصوص نیاز کد نقشه در فرم های شناسنامه به مسئول ثبت آرشیو نقشه ها داده شد و در حال حاضر مسئول مربوط آرشیو نقشه ها در حال وارد نمودن نقشه ها در سیستم می باشد.
و همچنین ناظرین نیز در حال بررسی نقشه ها می باشند.
بلهآقای مهندس مهدی اسعد
  
بلهمهندس مصطفی سالاریبله
1- آقای مهندس غلامرضارجائی مدیرکل ن.م.استان2-آقای حمیدصافی زاده معاون اداری ومالی ن.م.استان3-آقای مهندس مصطفی سالاری مسئول حراست ن. م. استان4- خانم مهندس محبوبه ابوسعیدی کارشناس اماروبرنامه ریزی ن.م.  استان5- آقای مهندس احسان الله بخشی کارشناس فن اوری اطلاعات ن.م. استان 6-آقای مهندس سعید زندوکیلی مسئول  کنترل و  پرتال. 10- خانم مهندس سارا ناصرنیا ادمین سیستم . 11 -آقای مهندس محمد مهدی فردوسی مسئول GIS. 12 .خانم مهندس مهدیه آب بر مسئول آرشیو نقشه
بلهبله
89/2/2جلسه ستاداستان درمحل ا.پ.موضوع:تصمیم گیری درموردنحوه اجرا
89/2/9جلسه توجیهی روش تکمیل شناسنامه فنی فضا باحضورکلیه اعضاستادمناطق استان درمحل سالن ا.پ.استان 
89/2/14جلسه توجیهی روش تکمیل روش تکمیل شناسنامه فنی فضاباحضورکلیه ناظرین فنی اداره کل نوسازی مدارس استان درمحل اداره
15/5/ 89 جلسه با  سر گروه های اجرایی مناطق وتاکیدات لازم در جهت به اتمام رساندن به موقع
  16/5/89جلسه توجیهی بهر از همایش گیلان جهت اعضا دبیرخانه
بلهتوسط نيروهاي اداره كل
باهماهنگی بعمل امده با  روسای اموزش وپرورش مناطق مقررگردیدجهت تشکیل گروههای اجرائی اضافه موردنیاز از همکاری هنراموزان هنرستانهای فنی حتی الامکان استفاده شود.
یک ساعت2/5ساعت
6,000
بله
در حال بررسی و انجام می باشد.
بلهآقای مهندس الله بخشی
  
بلهرضا قهوه رخیبله
قدرت الله محمدنیاکان مدیرکل - بهمن صالحی معاون فنی-غلامعباس کاظمی کارشناس آماروبرنامه ریزی - محمدطاهری فرد  کارشناس فن آوری اطلاعات- رضاقهوه رخی  مسوول سیستم شناسنامه-معاون اداری،مالی  سید مرتضی موسوی-مدیریت حقوقی  محمد زاده-مدیریت طرح و برنامه   ناصری پور-کارشناس مسئول آمار   داوران.
بلهبله
12/2/89 برگزاری جلسه جهت گروه های اجرایی شهرستانها وشرح نحوه پرکردن شناسنامه
20/2/88 برگزاری جلسه جهت ستادهای اجرایی مناطق استان وشرح نحوه پرکردن شناسنامه وهماهنگ نمودن مدیران آموزش وپرورش مناطق وگروه های اجرایی
بلهتوسط نيروهاي اداره كل
اجرا توسط نیروهای اداره وتعدادی ازمعلمین فنی ونیروهای آزاد
31.5
6,131
بله
تمامی نقشه های موجوددرآرشیودسته بندی گردیده ودراختیارگروه های اجرایی قرارگرفته است
بلهنریمان رجبی
  
بلهمحسن بیتیبله
1-مهندس رضا درویشی ریاست محترم نوسازی مدارس استان کرمانشاه2- آقاي حسن عزیزی معاونت اداري ومالي آموزش وپرورش استان کرمانشاه3-آقاي محمد شهلایی معاون فني واجرايي نوسازي 4-آقاي صفری مسئول طرح و برنامه آموزش وپرورش استان کرمانشاه5-آقاي شاهرضا بیگی کارشناس طرح و برنامه آموزش و پرورش6-آقای بیابانی مسئول گروه فناوري آموزش وپرورش استان کرمانشاه7-آقاي ساعد بیگی کارشناس فنی ساختمان8-شاپور حیدر پور مسئول امور حقوقي آموزش وپرورش استان کرمانشاه9-آقاي محمد شهلایی معاون فني واجرايي نوسازي 10-خانم پرستو اسدی کارشناس آمار نوسازي مدارس استان کرمانشاه 11-امیر عبدی پور مسئول فنآوري اطلاعات مدارس استان کرمانشاه 12- اقای محسن بیتی مسئول شناسنامه فني نوسازي مدارس استان کرمانشاه
بلهبله
1-اسفند ماه 88 جلسه توجیهی با حضور آقای ممبینی در استان در حضور ریاست آموزش و پرورش حاج اقای امینی و ریاست محترم نوسازی مدارس آقای مهندس درویشی و کارشناسان مرتبط با طرح عضو ستاد استانی
2- فروردین 89 جلسه توجیهی با حضور کلیه روسای مناطق و شهرستانهای و کارشناسان حقوقی آموزش و پرورش عضو ستاد اجرایی مناطق با حضور آقای مهندس چاره خواه
3- شانزدهم اردیبهشت ماه  89 جلسه توجیهی با حضور کارشناسان، ناظرین و سرناظرین عضو ستاد اجرایی مناطق توسط مسئول شناسنامه
بلهتوسط نيروهاي اداره كل, توسط مشاور
برداشت و اصلاح اطلاعات توسط مشاور کمتر از 80 درصد فضاها
برداشت و اصلاح اطلاعات توسط نیروهای فنی اداره کل بیش از 20 درصد فضاها
کنترل اطلاعات توسط کارشناس اداره کل به صورت دفتری 100در صد کل مدارس و ارجاع به برداشت کنندگان جهت اصلاح
کنترل مجدد 100در صد اطلاعات توسط کارشناس اداره کل به صورت دفتری در صورت بلامانع بودن کنترل میدانی 20 درصد موارد تایید شده توسط ستاد استانی و ارسال بخشی از اطلاعات جهت ورود بخش حقوقی شناسنامه
کنترل نهایی توسط مسئول شناسنامه و سرناظرین نوسازی
ورود به سیستم شناسنامه بر اساس برنامه زمان بندی سازمان متبوع
3,000
بله
در حال بررسی
بلهخانم پرستو اسدی
  
بله محسن رضاوليپوربله
1-اقاي ماكنعلي مديركل اموزش وپرورش استان2-اقاي حسين اسدي پور مدير كل نوسازي مدارس استان 3- اقاي حسنوند معاون پژوهش و برنامه ريزي اموزش وپرورش4-اقاي راستخانه معاون پژوهش وبرنامه ريزي اموزش وپرورش 5- اقاي فروتن مسول امار اموزش وپرورش6-اقاي قائدرحمت رئيس اداره حقوقي اموزش وپرورش7-اقاي موسوي ندروند معاون فني واجرايي نوسازي 8-اقاي وليپور مسئول سيستم شناسنامه فني فضا9-محمد بازداري مسئول امار و برنامه ريزي اداره كل نوسازي10-رامين شكاري مسئول فناوري اطلاعات11-كمال الدين رحمتي پور دبير ستاد تهيه شناسنامه
بلهبله
اولين جلسه 2/2/89در محل اموزش وپروش استان
موضوع: اولين جلسه توجيهي ستاد استان جهت تهيه شناسنامه
دومين جلسه 5/2/89 در محل اداره نوسازي مدارس
موضوع: جهت تعيين گروههاي اجرايي
سومين جلسه 9/2/89درذ محل سالن اجتماعات اموزش وپرورش جلسه باحضور  كليه رئيسان اموزش وپرور ش مسئولين خدمات و امار اموزش وپرورش مناطق  كليه گروههاي تهيه شناسنامه كليه اعضا تهيه شناسنامه كه جلسه از9صبح تا5بعدظهر برگزار گرديد
موضوع توجيح مناطق اموزش و پرورش
چهارمين جلسه:15/2/89 در محل سالن اجتماعات تريبت معلم با حضور اعضا
اجرايي تهيه شناسنامه و ستاد اجرايي
موضوع تحويل شناسنامه توسط گروههاي اجرايي و بررسي ان
بلهتوسط نيروهاي اداره كل
در اين استان 30نفر در قالب 5 گروه اجرايي تشكيل ودر كليه مناطق مشغول به تهيه شناسنامه مي باشند هم چنين 18نفر به عنوان عضو گروه نظارتي سامانه فني فضا در استان منصوب گرديده و مشغول به كار مي باشند
پنج شناسنامه در يك روزسه شناسنامه در يك روز
2,800
بله
زمان شروع 7/2/89
زمان پايان 20/2/89
بلهخانم قبادي
  
بلهفرخ انصاريبله
1- آقاي مهندس مهدي آقاخاني، مدير كل اداره كل نوسازي مدارس استان
2- آقاي مهندس علي عسگري معاون فني نوسازي
3- آقاي مهندس اصغر محمدي معاون اجرايي نوسازي
4- فرخ انصاري مسئول شناسنامه فني نوسازي
5- آقاي مهدي سپهري كارشناس فن آوري اطلاعات نوسازي
6- خانم ليلا ابراهيمي مسئول آمار نوسازي
7- آقاي اسماعيل اولي معاون برنامه ريزي و پژوهش آموزش و پرورش
8- آقاي ابوالفضل محمدي كارشناس مسئول آمار آموزش و پرورش
9- آقاي ذبيح اله سليمي كارشناس حقوقي آموزش و پرورش
10- آقاي حسين يارمحمدي كارشناس طرح و برنامه آموزش و پرورش
بلهبله
89/2/14 جلسه توجيهي و هماهنگي مسئولين ستاد استان برگزار شد.
89/2/18 جلسه توجيهي و هماهنگي مسئولين مناطق برگزار خواهد شد.
بلهتوسط نيروهاي اداره كل
كليات طرح توسط نيروهاي داخلي اداره كل انجام خواهد شد.
در برداشت كروكي‌ها و پلانها از نيروهاي خارج اداره استفاده خواهد شد. اين بخش تحت نظارت ناظرين و مسئولين اداره مي‌باشد.
2,000
بله
در دست بررسي نقشه‌ها
بلهآقاي مهدي سپهري
  
بلهآقای مهندس مصطفی مختاریبله
ا-آقای علیخانی معاون اداری و مالی آموزش و پرورش
2-آقای نوربخش مدیر طرح و برنامه آموزش و پرورش
3-آقای اله وکیل مسئول حقوقی  آموزش و پرورش
4- آقای مهندس  سجاد  مدیر کل نوسازی مدارس
5- آقای برنجیان معاون اجرایی نوسازی مدارس
6- سرکار خانم شیروانی  معاون فنی  نوسازی مدارس
7- سرکار خانمترابی  مسئول آمارو برنامه ریزی  نوسازی مدارس
8- آقای مختاری مسئول  اجرایی شناسنامه فنی نوسازی مدارس
5- آقای دادخواه  مسئول فناوری اطلاعات نوسازی مدارس
بلهبله
بلهتوسط نيروهاي اداره كل
تعداد 25 گروه اجرایی متشکل از ناظران ساختمان نوسازی و کارشناس خدمات و ساختمان آموزش و پرورش
5 ماه شهری و روستاییبه  دلیل اجرای طرح به صورت منطقه ای نمی توان شهری و روستایی را تفکیک نمود
5,500
خير
بدلیل موردی بودن نقشه ها در این استان برای  این عملیات زمان بیشتری نسبت به تکمیل شناسنامه در فضا صرف خواهد شد
بلهسرکار خانم ترابی مسئول آمار و برنامه ریزی
  
بلهسهيل عباسيبله
علاالدين محسني: رئيس ستاد - مدیر کل نوسازی مدارس
ماجد احمدي: معاون فنی –اجرایی نوسازی
اميد گلنسب:  کارشناس آمار وبرنامه ریزی نوسازی
سهيل عباسي: کارشناس فن آوری اطلاعات و مدير پروژه سيستم شناسنامه فني فضا
گلكارزاده: معاون برنامه ریزی اداره كل آموزش و پرورش
حسن ناظرزاده: اداره حقوقي اداره كل آموزش و پرورش
يدالله احمدي: گروه طرح و برنامه اداره كل آموزش و پرورش
 كيخسرو احمدي: كارشناس مسوول آمار اداره كل آموزش و پرورش
بلهبله
25/2/1389 ادامه در تقويم كردستان درج شده اند
خيرتوسط نيروهاي اداره كل, توسط مشاور
طبق تصميم مدير دستگاه، اجرا با استفاده از نيروهاي فني و كارآموز آموزش و پرورش و تحت نظارت نيروهاي اداره كل در صورت موافقت مدير آموزش و پرورش منطقه. در غير اين صورت با استفاده از مشاور
دو ماهسه ماه
2,809
بله
تعدادي از نقشه هاي درج شده در آرشيو استخراج و در اختيار گروه هاي برداشت اطلاعات قرار گرفت.
بلهاميد گل نسب
  
بلهروح اله زابليبله
آقاي عبد الصالح صمدی نسب معاونت اداري ومالي آموزش وپرورش استان کهگیلویه و بویراحمد2-آقاي هجیر جلال فر معاونت برنامه ريزي آموزش وپرورش استان کهگیلویه و بویراحمد3-آقای جعفر رضایی مسئول اداره حقوقی آموزش وپرورش استان کهگیلویه و بویراحمد 4-آقاي رشید چتروز مسئول امار آموزش وپرورش استان کهگیلویه و بویراحمد 5- اقای بیدارپور مدیر کل نوسازی مدارس کهگیلویه و بویراحمد  8-آقاي محرابی معاون فنی نوسازی 9-آقاي بدخشان مسئول آمار نوسازي 10-آقاي کریمی مسئول حقوقي نوسازي 11-آقای بلادي  مسئول فنآوري اطلاعات نوسازی 10- آقای روح اله زابلی مسئول شناسنامه فني نوسازي مدارس استان کهگیلویه و بویراحمد
بلهبله
89/2/8 جلسه مسئولين ستاد اجرائي استان
89/2/15 جلسه توجیهی روش تکمیل شناسنامه فنی فضاباحضورکلیه ناظرین فنی اداره کل نوسازی مدارس استان درمحل اداره
89/2/13 تشكيل جلسه توجيهي ستاد مناطق در محل اداره كل
بلهتوسط نيروهاي اداره كل
4 ماه4 ماه
3,100
خير
بلهمصيب ابراهيمي
  
بلهبلي - مهندس مهدي فدويبله
بلي
1-اقاي مهندس عباسي مديركل نوسازي تهران 2- اقاي بني عقيل معاونت اداري مالي اموزش پرورش شهر تهران 3-آقاي موسوي مديريت محترم حقوقي 4- آقاي كاظم نژاد رئيس گروه طرح و برنامه ريزي 5- اقاي اردستاني مديريت حقوقي اداره كل شهرستانها 6- آقاي رمضاني كارشناس مسوول آمار اداره كل شهرستانها 7- آقاي كري وند رئيس گروه تجزيه و تحليل آماري اداره كل  8-  اقاي زماني معاونت اداري مالي اموزش پرورش شهرستانهاي استان تهران 9-اقاي مهندس مهدي فدوي مسوول شناسنامه فني فضاي استان تهران 10-اقاي مهندس فتحي معاون فني و اجرايي شهر تهران 11- اقاي مهندس بهرامي معاون فني و اجرايي شهرستانهاي استان تهران 12- اقاي مهندس حائري معاون فني  13- اقاي مهندس عباس زارع كارشناس مسوول قراردادها و اعتبارات  14- اقاي مهندس عليپور كارشناس فنآوري اطلاعات
بلهبله
8/2/1389  ساعت 9الي 11  جلسه با مسوولين مناطق 19 گانه شهر تهران
8/2/1389  ساعت 14 الي 17 جلسه با مسوولين شهرستانهاي استان تهران
20 /02 / 1389 اولين جلسه با گروههاي اجرايي
كارگاه اموزشي با عوامل اجرايي شهر و شهرستانهاي استان تهران در تاريخهاي 25/3/1389 و 26/3/1389
بلهتوسط نيروهاي اداره كل, توسط مشاور
1 برگزاري كلاسهاي توجيحي و كارگاههاي آموزشي براي ستاد هاي مناطق و عوامل اجرايي
2  تطابق كد فضا با كدسازماني
3تشكيل گروههاي اجرايي
4 برداشتهاي ميداني
5 كنترلهاي مربوطه
6 ورود اطلاعات
هر مدرسه 1.5 روز كاري ( براي مدرسه با زير بناي 2000 متر مربع و 20 كلاس ) كه شامل بررسي هاي اوليه ، كارميداني ، ورود اطلاعات وكارهاي دفتري مي باشدتقريبا همان 1.5 روز چون در فضاهاي روستايي مدارس كوچك است ولي پراكندگي مدارس را داريم
7,000
بله
بله
در دست اقدام
بلهبلي - مهندس علي صميمي شارمي
ضمیمه
  
بلهسید احمد قدسی خورسند بله
مهندس سید احمد قدسی خورسند - مسئول شناسنامه / مهندس سیروس ارسلانی ( معاونت فنی و اجرایی ) / مهندس مهرداد بهاری (مسئول رایانه) / مهندس سید سعید حسینی (سرناظر منطقه 3) / مهندس مرتضی صابر (سرناظر منطقه 1) / مهندس عبدالرضا قاسمیان (سر ناظر منطقه 2) / مهندس ابراهیم اعصاری فرد (سرناظر منطقه 4) / مهندس حسین فتحی دخت (مسئول کمیته پیمان و رسیدگی ) / مهندس محمد رضا حسینی (مسئول پروژه های مردمی  مشارکتی / آقای میرزاحسینعلی زاده (معاونت پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش ) / آقای انصاری (مسئول طرح و برنامه اداره کل آموزش و پرورش) / آقای تهمتن (مسئول ساختمانهای اداره کل آموزش و پرورش) / (مسئول حقوقی اداره کل آموزش و پرورش )
بلهبله
چهارشنبه 1/2/1389 جلسه در مدیریت طرح و برنامه سازمان آموزش و پرورش
پنجشنبه 2/2/1389 ستاد اجرایی اداره کل
شنبه 4/2/1389 جلسه ستاد اجرایی اداره کل
چهارشنبه 8/2/1389 جلسه ستاد اجرایی با ناظرین اداره کل
سه شنبه 14/2/1389 جلسه ستاد اجرایی و دستگاه نظارت
چهارشنبه 15/2/1389 جلسه مسئول شناسنامه با معاونت پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش
شنبه 18/2/1389 جلسه با گروه های عملیات میدانی به تفکیک به مدت 5 ساعت کاری
بلهتوسط نيروهاي اداره كل
26 گروه کاری تشکیل داده ایم که بصورت دو گروه کلی A و B در روزهای زوج و فرد به بازدید مدارس می روند . همچنین سایر اطلاعات مرتبط با نقشه و مشخصات پروژه های انجام شده طی ده سال اخیر را نیز که در بایگانی اداره کل موجود است توسط سایر همکارانی که با ستاد اجرایی همکاری خواهند کرد جمع آوری خواهیم نمود .
3 ساعت5
4,242
خير
در دست بررسی می باشد
بلهمهندس مهرداد بهاری
  
بلهسيد محمود علويبله
جناب آقای حسن صلاحی معاونت محترم پشتیبانی و توسعه منابع انسانی اداره کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی
جناب آقای حبیب الله زارعی معاونت محترم پژوهش و برنامه ریزی اداره کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی
جناب آقای علی مولایی کارشناس مسئول آمار و برنامه ریزی اداره کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی
جناب آقای فریدون افشاری مدیریت محترم حقوقی اداره کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی
جناب آقای حمیدرضا کوثری مدیر گروه طرح و برنامه اداره کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی
جناب آقای علیرضا کرباسچی معاونت محترم هماهنگی اداره کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی
جناب آقای علیرضا زینلی کارشناس محترم برنامه ریز ی
جناب آقای عباسعلی محمدی کارشناس محترم حقوقی
جناب آقای حمیدرضا معینی کارشناس آمار و فرابری داده ها
جناب آقای سیدمحمود علوی گل معاونت محترم فنی – اجرایی
بلهبله
4 ارديبهشت      ستاد استاني
9 ارديبهشت     جلسه توجيهي گروه هاي اجرائي و ناظرين
بلهتوسط نيروهاي اداره كل
3 ساعت2 ساعت
1,646
بله
بلهحميد رضا معيني
  
بلهمحمد هاشمیبله
آقاي بدري مدير كل نوسازي مدارس استان اردبيل -آقاي لطفي معاون فني-اجرايي - آقاي خدايي كارشناس آمار و برنامه ريزي اداره كل نوسازي - خانم رهيده و خانم نعيمي كارشناس فن آوري اطلاعات اداره كل نوسازي -آقاي هاشمي مسئول سيستم شناسنامه فني فضا - خانم فيروزي مدير کل آموزش و پرورش استان اردبيل - آقاي نجاتخواه مشاور مدير كل آموزش و پرورش- آقاي اكبري فر مدير طرح و برنامه ريزي آموزش و پرورش-آقاي اسماعيل زاده مسئول آمار آموزش و پرورش- آقاي اعزازي مسئول حقوقي آموزش و پرورش-آقاي نظرعليان معاون پژوهش برنامه ريزي و منابع انساني آموزش و پرورش - آقاي قهرماني مسئول روابط عمومي آموزش و پرورش استان اردبيل
بلهبله
  جلسات توجيهي برگزار شده :
1- مورخه 20/12/1388  كارگاه توجيهي براي كليه اعضا ستاد استاني و اجرايي مناطق با حضور آقاي ممبني در محل خانه معلم اردبيل.
2-مورخه 17/01/1389  جلسه تشريحي و عملياتي اعضاي گروه اجرايي منطقه آموزشي نمين در محل اداره كل نوسازي مدارس استان اردبيل.
3- مورخه 28/01/1389  جلسه تشريحي و عملياتي اعضاي گروه اجرايي مناطق آموزشي بيله سوار - قشلاقدشت - پارس آباد - اصلاندوز - گرمي - انگوت در محل آموزش و پرورش منطقه قشلاقدشت .
4- مورخه 29/01/1389 جلسه تشريحي و عملياتي مناطق آموزشي مشگين شهر - ارشق - لاهرود در محل آموزش و پرورش منطقه مشگين شهر .
5- مورخه 30/01/1389  جلسه تشريحي و عملياتي مناطق آموزشي اردبيل ناحيه 1 و 2 - هير سرعين - نير در محل آموزش و پرورش اردبيل .
6- مورخه 30/01/1389  جلسه تشريحي و عملياتي مناطق آموزشي خلخال - كوثر - خورش رستم - شاهرود در محل آموزش و پرورش خلخال .
 7- مورخه 06/03/1389  جلسه تشريحي و عملياتي براي مشاور منطقه آموزشي پارس آباد و اصلاندوز .
8- مورخه 24/03/1389 جلسه تشريحي و عملياتي شروع تهيه شناسنامه فني مدارس منطقه آموزشي هير در محل آموزش و پرورش هير.

 جلسات ستاد استاني و كارگروه اجرايي اداره كل نوسازي مدارس استان
اردبيل : (بعد از ابلاغ اعضايستاد استاني و اجرايي مناطق در مورخه 16/01/1389)
1- مورخه 16/01/1389 اولين جلسه ستاد استاني
2- مورخه 16/01/1389 اولين جلسه كارگروه اجرايي
3- مورخه 17/01/1389 دومين جلسه ستاد استاني
4- مورخه 19/01/1389 دومين جلسه كارگروه اجرايي
5- مورخه 24/01/1389 سومين جلسه كارگروه اجرايي
6- مورخه 25/01/1389 سومين جلسه ستاد استاني
7- مورخه 02/02/1389 چهارمين جلسه كارگروه اجرايي
8- مورخه 09/02/1389 پنجمين جلسه كارگروه اجرايي
9- مورخه 14/02/1389 چهارمين جلسه ستاد استاني
10- مورخه 16/02/1389 ششمين جلسه كارگروه اجرايي
11- مورخه 08/03/1389 هفتمين جلسه كارگروه اجرايي
12- مورخه 16/03/1389 هشتمين جلسه ستاد استاني
                                 
بلهتوسط نيروهاي اداره كل, توسط مشاور
با توجه به ظرفيت و توان نيروي انساني اداره كل نوسازي مدارس استان اردبيل 10 گروه اجرايي فعال گرديد.
در 3 منطقه باقيمانده از توان مشاور بهره گيري شد.
حداقل زمان براي يك گروه اجرايي با يك نفر كارشناس ساختمان و يك نفر كمكي 3تا4 ساعت زمان مي برد.حداقل زمان براي يك گروه اجرايي با يك نفر كارشناس ساختمان و يك نفر كمكي و با در نظر گرفتن مسافت جابجايي 3تا4 ساعت زمان مي برد.
2,500
بله
بلهزهره رهیده
  
بلهمحمودرضاقاسميبله
آقایان: مهندس نومسلمان(مدیرکل نوسازی مدارس)،مهندس راشکی(معاونت اجرایی ن.م)،مهندس جمشیدزهی(معاونت فنی ن.م)،کیخایی(معاونت اموراداری ومالی آ.پ)،مهندس قاسمی(مسئول شناسنامه ن.م)،علیدادی(مسئول حقوقی آ.پ)،لکزایی(مسئول طرح وبرنامه وآمار آ.پ)،مهندس یوسف زهی(کارشناس آمار ن.م)،خانم معین(فن آوری اطلاعات ن.م)
بلهبله
1/جلسه توجيهي مديران اموزش و پرورش مناطق2/2/89
2/جلسه توجيهي و تكميلي براي نيروهاو كاركنان طرح شناسنامه9/2/89
3/جلسه توجيهي ستاد اجرايي نواحي و مناطق14/2/89
بلهتوسط نيروهاي اداره كل
برگزاري كارگاه اموزشي
برداشت يك شناسنامه در 2.5ساعتبا توجه به مسافت برداشت يك شناسنامه در 3.5ساعت
5,350
بله
در حال اجراست
بلهخانم الهام معین
  
بلهریحانه کمال پوربله
آقایان:مهندس هاشمی نسب(مدیر کل نوسازی مدارس)-هژبری(مدیر کل آموزش پرورش استان)-قربانی  جامی (معاون اداری مالی ن.م)-مهندس رفیعی(معاون اجرایی ن.م)-سید حمیدپیشنماز(معاون برنامه ریزی آ.پ)-شهروزیان(کارشناس آمار و برنامه ریزی ن.م)-ناصر تیرکانی(کارشناس مسئول طرح و برنامه آ.پ)-علیرضا نایب (کارشناس فن آوری اطلاعات ن.م )-محمد تقی زاده(کارشناس مسئول حقوقی آ.پ)-کامران ملائکه(مسئول فن آوری اطلاعات آ.پ)و خانم ریحانه کمال پور (مسئول سیستم شناسنامه فنی )
بلهبله
28/01/89-اولین جلسه با حضور مدیران کل ،معاونان پشتیبانی و کارشناس حقوقی ادارات کل آموزش پرورش و نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس
18/02/89-جلسه دوم با حضور اعضا ستاداجرایی  راهبری فضا
 25/2/89 ساعت 9 جلسه هماهنگی و توجیهی طرح تکمیل شناسنامه فنی  فضاهای آموزشی و پرورشی در شهرستان نیشابور برگزار گردید. دراین جلسه که نمایندگان مناطق-نیشابور-تخت جلگه-جغتای-جوین-خوشاب-داورزن-زبرخان-سبزوار-سرولایت-ششتمد ومیان جلگه شرکت داشتند.
در مورخه 28/2/89 ساعت 9 جلسه هماهنگی و توجیهی طرح تکمیل شناسنامه فنی  فضاهای آموزشی و پرورشی در شهرستان تربت حیدریه برگزار گردید. دراین جلسه که نمایندگان مناطق-بجستان-بردسکن-جلگه رخ-خلیل آباد-خواف-رشتخوار-زاوه-کاشمر-کدکن-کوهسرخ –گنابادومه ولات حضور داشتند نحوه تکمیل شناسنامه ها و بویژه بخش مربوط به ادارات آموزش و پرورش تشریح گردید.
در مورخه 26/2/89 ساعت 9 جلسه هماهنگی و توجیهی طرح تکمیل شناسنامه فنی  فضاهای آموزشی و پرورشی در شهر مشهد برگزار گردید. دراین جلسه که نمایندگان نواحی1-2-3-4-5-6-7-ومناطق احمد آباد-تبادکان-چناران-درگز-رضویه-طرقبه-کلات-گلبهار-نوخندان وقوچان حضور داشتند .
در مورخه 29/2/89 ساعت 9 جلسه هماهنگی و توجیهی طرح تکمیل شناسنامه فنی  فضاهای آموزشی و پرورشی در شهرستان تربت جام برگزار گردید. دراین جلسه که نمایندگان مناطق-باخرز-سرخس-تایباد-صالح آبادوفریمان حضور داشتند نحوه تکمیل شناسنامه ها و بویژه بخش مربوط به ادارات آموزش و پرورش تشریح گردید.
بلهتوسط نيروهاي اداره كل
- دریافت لیست کامل فضاهای آ.پ از واحد تطبیق کد بکفا
2- هماهنگی ناظر منطقه با کارپرداز اداره آ.پ و مسیر بندی فضاها
3- زمانبندی فضاها واعلام آن به مدیران و مسئولین فضاها (مدیران و...)
4- دریافت لیست تطبیق داده شده و تایید شده فضا ها به همراه کدفضا ومختصات جغرافیایی از مسئول GIS
5- تحویل شناسنامه های قدیم و لیست ذکر شده به گروه همکاران فنی جهت انتقال اطلاعات به فرم های جدید
6-  دریافت فرم های نیمه تکمیل شده از گروه همکاران فنی
7-  حضور در محل با توجه به زمانبندی مرحله 3
8-  تکمیل فرم ها و کنترل اطلاعات در فرم های جدید توسط گروه اجرایی
9-  تحویل شناسنامه به مدیر شناسنامه
10- تحویل شناسنامه ها به رابط حقوقی اداره نوسازی توسط مدیر شناسنامه
11- هماهنگی رابط حقوقی با مسئول حقوقی آ.پ و ارسال فرم ها  به اداره آ.پ
12- دریافت شناسنامه کامل و تایید شده از مسئول حقوقی مناطق توسط رابط حقوقی اداره نوسازی
13- تحویل شناسنامه نهایی به مدیر شناسنامه
14- بررسی 10% از شناسنامه ها توسط ستاد کنترلی استان و 5% توسط گروه نظارتی سازمان
15- تحویل مجدد شناسنامه ها به مدیر شناسنامه
14- ورود اطلاعات در سیستم توسط کاربران
15-گروه بندی شناسنامه های ثبت شده وبایگانی

بله
توسط دفتر فنی در حال بررسی واقدام است .
بلهآقای گوهری پور
ضمیمه
  
بلهقاسم اذان گوبله
1-مهندس دست نيان مدير كل نوسازي مدارس استان 2-مهندس مرادي معاون اجرائي نوسازي 3-خانم مهندس دالكي معاون فني 4-آقاي حسيني معاون مالي آموزش و پرورش 5-آقاي قاسمي معاون برنامه ريزي آموزش و پرورش 6-آقاي زارعي كارشناس حقوقي آموزش و پرورش 7-آقاي دهقان كارشناس بودجه عمراني آموزش و پرورش 8-مهندس بفروزفر كارشناس فن آوري اطلاعات نوسازي مدارس 9-خانم سارا كشاورز كارشناس آمار نوسازي مدارس 10-قاسم اذان گو مسئول شناسنامه فني فضا
بلهبله
در تاريخ 19/2/89 جلسه ستاد اجرائي تشكيل شد و جهت تشكيل ستاد مناطق و استان تصميم گيري گرديدو در تاريخ 25/2/89 ابلاغ اعضاي ستاد اجرائي استان صادر گرديد و در تاريخ 26/2/89 ابلاغ اعضاي ستاد مناطق و نواحي استان انجام شد كه رونوشت آن ضميمه ميباشد
بلهتوسط نيروهاي اداره كل
 آموزش لازم در تاريخهاي 11 و 12 ارديبهشت جهت همكاران فني و نظارت و آمار و فن آوري در محل نوسازي مدارس برگزار گرديد
پايان مرداد ماه 1389پايان مرداد ماه 1389
7,500
بله
در حال بروز رساني است
بلهخانم سارا كشاورز و آقاي مهندس قاسم اذان گو
  
بلهبهمن صدقيبله
محمد صادق قائمي(مدير كل نوسازي مدارس)-سيف اله مظهري(معاون اجرايي)-مهناز بني جمالي(كارشناس مسئول برنامه ريزي وبودجه)-روح اله اميني(كارشناس آمار و برنامه ريزي)-اميررضا رخصتي(كارشناس برنامه ريزي)-پروانه ميرهاشمي(مسئول فن آوري)-بهمن صدقي(مسئول سيستم شناسنامه فني)-ابراهيم حسين آبادي(معاون پشتيباني)-عباس محمد خاني(كارشناس مسئول آمار)-بهرام حسين آبادي(رئيس گروه تجزيه و تحليل فضا)-حامد نوده فراهاني(كارشناس حقوقي)
بلهبله
کارگاه آموزشی ، توجیهی شناسنامه فنی برای اعضای ستاد های اجرایی استانهای مركزي،يزد،همدان،چهارمحال و بختياري و لرستان با حضور جناب آقای خدامراد ممبنی مدیر محترم پروژه ومسئول راهبری اجرایی سیستم شناسنامه فنی فضا مورخ 18/02/89 در اراك ودر خصوص اهمیت وچکونکی اجرای طرح تبیین های لازم برگزار گرديد
بلهتوسط نيروهاي اداره كل
پس از برگزاري جلسات توجيهي وتعيين گروه هاي اجرايي ؛بازنگري كدها صورت ميگيردسپس اقدام به تكميل فرم ها مينماييم.
2,200
بله
در دست بررسی
بلهروح اله اميني
  
بلهسيد محمد سيدی پوربله
مهندس ابوالقاسم بابایی (مدیر کل نوسازی مدارس )
مهندس عباس خدابنده (معاونت فنی واجرایی نوسازی مدارس)
مهندس سيدمحمد سيدی پور (مسئول شناسنامه فنی )
مهندس مهدی  ارکانی منفرد  ومهندس روح الله فخرهاشمیان   وآقای ناصربجنوردی(کارشناس آمارووفن آور ی ااطلاعات برنامه ریزی نوسازی مدارس)
آقای امان الله امانی(معاونت برنامه ریزی وتوسعه منابع مالی آموزش وپرورش)
آقای فرامرز صدقی (کارشناس فن آوری واطلاعات آموزش وپرورش)
آقای محمدامیری (رئیس گروه طرح وبرنامه  آموزش وپرورش)
آقای سلمان  علیان (نماینده حقوقی آموزش وپرورش)
آقای علی اصغر رضائی (کارشناس مسئول بودجه آموزش وپرورش )
بلهبله
بعد از برگزاری کارگاه آموزشی در مورخه 89/2/20 در مشهد مقدس که باحضور   اعضای ستاد اجرایی استان  تشکیل شد، مطابق برنامه زمان بندی شده از مورخه 89/2/25  الی 89/2/30 جلسات توجیهی مناطق ونواحی استان برگزار خواهد شد.
بلهتوسط نيروهاي اداره كل
بعد از برگزاری کارگاه آموزشی در مورخه 89/2/20 در مشهد مقدس که باحضور   اعضای ستاد اجرایی استان  تشکیل شد، مطابق برنامه زمان بندی شده از مورخه 89/2/25  الی 89/2/30 جلسات توجیهی مناطق ونواحی استان برگزار خواهد شد وپس از آن  مطابق با برنامه زمان بندی  اقدام به تکمیل فرم های شناسنامه می گردد.
ار مورخه 89/3/1  الی 89/6/1ار مورخه 89/3/1  الی 89/6/1
1,400
بله
متاسفانه در استان جدید الاحداث خراسان شمالی وعلی رغم پی گیریهای مکرر در آرشیو ، نقشه ای موجود نمی باشد واعضای دفتر فنی در حال بررسی موضوع و بدست آوردن نقشه ها از طریق مختلف می باشند.(در دست بررسی)
بلهمهدی ارکانی وروح الله فخر هاشمیان
ضمیمه
  
بلهفتح اله مختاريبله
آقايان :محمد رضا ایرج زاده مدیر کل نوسازی -محمد باباخاني معاون فنی واجرایی اداره كل نوسازي-مشتاقي معاون پشتيباني اداره كل آوپ-رازقي پور مسوول فن آوري آوپ-فكوري مسوول طرح وبرنامه اداره كل آوپ-مقاتلي مسوول املاك وحقوقي اداره كل آوپ-فتح اله مختاري مسوول سيستم شناسنامه-خانم فرزانه داربند كارشناس آمار نوسازي.
بلهبله
16/2/89 جلسه توجيهي در خصوص نحوه تكميل فرمها
25/2/89 جلسه توجيهي در خصوص چگونگي استفاده از اطلاعات نقشه ها وپرونده هاي بايگاني
بلهتوسط نيروهاي اداره كل
چهار گروه سه نفره شامل يك نفر كارشناس ساختمان -يك نفر كارشناس تاسيسات ويك نفر راننده همگي شاغل در نوسازي تشكيل گرديده اس وشهرستانهايي كه اعضاي هرگروه شناخت بيشتري از آنها دارند به عنوان حوزه فعاليت آن گروه مشخص گرديده اند.
2.5 ساعت1.5 ساعت
1,400
بله
يك تيم شامل مسوول دفتر فني وسه نفر از پسنل دفتر مذكور براي اين كار مشخص شده وابلاغ گرفته اند هم اكنون مشغول دسته بندي نقشه هاي اجاشده واستخراج اطلاعات از آنها مي باشند.
بلهفرزانه داربند
ضمیمه
  
بلهسيف الله رايج كفشگيريبله
مهندس شيرزاد(مدير كل نوسازي مدارس- رئيس راهبردي استان ) - مهندس عماد مخدومي(كارشناس فني و اجرايي) - خانم محبوبه مسگري(مسئول واحد فناوري) - آقاي سيف ا... رايج (كارشناس آمار - مسئول شناسنامه مدارس) آقاي اسماعيل رقايي(رئيس اداره امور حقوقي) - آقاي احسان گوهري راد(رئيس گروه تجزيه و تحليل فضاها، دانش آموز و نيروي انساني) - آقاي عباسعلي عبادي فر(كارشناس گروه تجزيه و تحليل فضاها، دانش آموز و نيروي انساني) - آقاي علي اكبر عرب مفرد (معاون توسعه منابع و پشتيباني)
بلهبله
06/02/89 : تشكيل جلسه ستاد اجرايي نوسازي
07/02/89 : تشكيل جلسه ستاد اجرايي نوسازي  
14/02/89 : جلسه با مشاورين طرح اجرايي 
16/02/89 : تشكيل جلسه ستاد اجرايي نوسازي 
20/02/89 : جلسه توجيهي با مسئولين آمار و بودجه استان و مناطق آموزش و پرورش
20/02/89 : جلسه توجيهي ستاد اجرايي نوسازي براي فرمهاي شناسنامه جهت عملياتي كردن  
بلهتوسط نيروهاي اداره كل, توسط مشاور
60  دقیقه100 دقیقه
2,100
بله
در مرحله ارزیابی می باشد
بلهسيف الله رايج كفشگيري و محبوبه مسگری
  
بلهآقای رضا مدرکیانبله
آقای رضا مدرس ( رئیس ستاد اجرائی )
آقای ماشاء ا... قاسمی ( مسئول اجرائی )
آقای رضا مدرکیان ( مسئول شناسنامه )
خانم مژگان طالبی فر ( مسئول آمار )
خانم صدیقه زارعی ( کارشناس فن آوری )
آقای اشکان مولوی ( gis )
خانم سیده فرنگیس محبی ( بایگانی )
خانم مرضیه ارژنگ ( دبیرخانه )
آقای اسحق جعفری ( چاپخانه )
آقای محمد رضا رضایی نژاد ( مسئول نقلیه )
آقای علی مرادی ( هماهنگ کننده خیرین )
خانم شیوا صفا ( هماهنگ کننده دفتر فنی )
خانم هدی یزدان پناه ( مسئول نقشه ها )
آقای مسعود محمود زاده ( تدارکات )
آقای محمود آرامی ( عضو ) معاون هماهنگ کننده و قائم مقام اداره کل آموزش و پرورش استان
آقای عبدالرحمن زارعی ( عضو )
خانم نسرین محسنی ( عضو )
بلهخير
20/2/89 جلسه توجیهی کلی طرح با مدیران و روئسای ادارات آموزش و پرورش
30/1/89 و 10/2/89 جلسه با کارشناسان نوسازی مدارس گروه های اجرایی شناسنامه فنی
بلهتوسط نيروهاي اداره كل
 کار گرههای اجرایی تماما" توسط پرسنل اداره کل نوسازس شامل 27 گروه اجرایی  یک راننده و یک نفر کار شناس انجام میشود
3شناسنامه در یک روز4شناسنامه در یک روز
5,200
بله
از تاریخ 15/2/89 الی 30/2/89
بلهخانم مژگان طالبی فرد
  
بلهعلیرضا اخلاقیبله
1-مهندس علیان نژاد مدیر کل نوسازی مدارس استان 2- مهندس ادیبی معاونت فنی و اجرایی استان3-آقای یحیایی معاونت توسعه و پشتیبانی آموزش و پرورش استان 4-آقای محمودیان مدیریت حقوقی آمورش و پرورش استان 5-آقای خیر خواهان مدیر طرح و برنامه آموزش و پرورش استان 6-خانم قریشی کارشناس آمار آموزش و پرورش استان 7-خانم معماری کارشناس آمار نوسازی استان 8-خانم حیدریه کارشناس کامپیوتر نوسازی استان 9-آقای اخلاقی کارشناس شناسنامه فنی فضا نوسازی استان
بلهبله
شنبه 11/2/89 جلسه توجیهی کار کنان نوسازی  و تشکیل گروههای اجرایی----18/2/89 جلسه ستاد اجرایی استان در محل نوسازی استان----20/2/89 جلسه توجیهی ستاد اجرایی استان در مشهد مقدس---28/2/89 جلسه توجیهی و تشکیل گروهها و رفع اشکالات و ابهامات گروهها  --مورخ 2/3/89 جلسه توجیهی ستاد مناطق استان باحضور مدیران مناطق و مسئول خدمات مناطق و کارشناس حقوقی مناطق در محل نوسازی مدارس استان تشگیل گردید لازم به ذکر است گروههای اجرایی کار پر کردن فرمها و تهیه نقشه ها را از مورخ 21/2/89 شروع نموده اند ابلاغ مسئول شناسنامه برای مهندس یوسفی شهرستان شاهرود ومهندس طالبی شهرستان دامغان و مهندس قزوینیان شهرستان گرمسار و مهندس غفوری شهرستان سمنان وشهرستان مهدیشهر زده شده است. مدیران مناطق در جلسه مورخ 2/3/89 موظف یه در اختیار قرار دادان شماره تماس همراه مدیران مدارس مناطق خود شده اند . -تطابق کد بکفا و کد فضا به دلیل قطع اینترنت در اداره کل نوسازی استان در مورخه 5/3/89 لغایت 8/3/89 متوقف و از تاریخ 9/2/89 به شدت در حال ویرایش می باشد لازم به توضیح است برداشت میدانی با سرعت و بدون توقف گروههای اجرایی در حال انجام اسن و تا مورخه      6/2/89 حدود به 70 برداشت میدانی انجام شده است که روند انجام برداشت میدانی به نظر می آید تندتر شود. تجهیزات متر لیزری 6 عدد-GPS  6 عدد و دوربین عکاسی 8 عدد مورخه 28/2/89 خریداری شده است
بلهتوسط نيروهاي اداره كل
توسط نیروهای اداره کل
3 مدرسه در روزبه دلیل پراکندگی و گستردگی زیاد 2 مدرسه در روز
900
خير
بلهخانم معماری و خانم حیدریه
  
بلهآقای مالک شیرزادیبله
1- آقای مهندس علی شهری مدیر کل نوسازی مدارس و رییس ستاد اجرایی استان 2- آقای مهندس حمره معاونت فنی و اجرایی نوسازی مدارس 3- آقای خدیو معاونت برنامه ریزی سازمان آموزش و پرورش 4- آقای شهبازی کارشناس حقوقی سازمان آموزش و پرورش 5-آقای عزیزی کارشناس طرح و برنامه سازمان آموزش و پرورش 6--آقای مالک شیرزادی کارشناس ساختمان 7-- آقای مهندس عزیزی مسئول فناوری اطلاعات
بلهبله
جلسه هماهنگی ستادهای مناطق آموزش و پرورش برای طرح شناسنامه فنی مدارس مورخ 20/11/1388 و 21/11/1388
جلسات توجیهی ستادهای مناطق 25/11/1388
جلسات بررسی و پیگیری شناسنامه هر ماه از ابتدای پروژه تا کنون
بلهتوسط نيروهاي اداره كل
پروژه طرح شناسنامه فنی مدارس استان ایلام از 26/11/1389 آغاز گردیده و در قالب 8 تیم اجرایی و 2 تیم کنترلی در فاز جمع اوری میدانی اطلاعات شناسنامه
می باشد.
1,500
بله
بلهآقای مهندس رضا عزیزی
ضمیمه
  
بلهداود یاریبله
فیروز رضائی (مدیر کل آموزش و پرورش آذربایجانشرقی)  بعنوان رئیس ستاد- علی آذرنژاد (مدیر کل نوسازی مدارس) بعنوان قائم مقام ستاد-داود یاری(مدیر پروژه) بعنوان دبیر - آقایان عیدی (معاون فنی و نظارت نوسازی مدارس)- دستوری(مسئول دفتر فنی نوسازی مدارس) - فرهودی _کارشناس ارشد دفتر فنی و مسئول GIS )- آذروند(مسئول روابط عمومی نوسازی مدارس)- معماری ( مسئول تملک اداره آموزش و پرورش استان)-تیموری ( مسئول انفورماتیک اداره کل آموزش و پرورش استان)- افسری ( مسئول طرح و برنامه اداره کل استان)و هدایت ( مسئول حقوقی اداره کل آموزش و پرورش استان) اعضای ستاد.
بلهبله
بلهتوسط نيروهاي اداره كل
50 روز110
5,500
بله
بلهخانم رقیه حسین پور
  
بلهمهندس مصطفی سالاریبله
بلهخير
بلهتوسط نيروهاي اداره كل
بله
کلیه نقشه هابصورت البوم تدوین وتکثیرودراختیارناظرین عضوستادمناطق وگروههای اجرایی قرارگرفته است.
بله
  
بلهامید علی ثاراللهیبله
1- نصرالله رئیسی مدیر کل
2-امید علی ثاراللهی  معاون اداری و مالی
3-علیرضا مسگر معاون فنی و اجرایی
4-ناصر فردوسی کارشناس مسئول تاسیسات
5-مهدی شعبانزاده کارشناس مسئول نظارت
6-احمد کربلایی کارشناس فناوری اطلاعات
7-حسین چمن آرا مسئول اداری و رایانه
8-محمد وفایی کارشناس فنی
9-مصطفی زاده مسئول gis
به همراهمدیر کل آموزش و پرورش و معاون پشتیبانی آموزش و پرورش و معاون برنامه ریزی و کارشناس حقوقی و روسا و معاونین نواحی و مناطق آموزش و پرورش
بلهبله
در تاریخ 20/12/88  جلسه توجیهی و هماهنگی به همراه مدیران و کارشناسان و روسا مناطق و نواحی آموزش و پرورش
بلهتوسط نيروهاي اداره كل, توسط مشاور
به صورت مشترک (تیمهای اجرایی اداره کل و مشاور محترم)
3 ماه2ماه
850
بله
25 نقشه آرشیو
بلهاحمد کربلایی ابراهیمی
1 - 30بعدی