پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
چهارشنبه ١ آبان ١٣٩٨

TRIZ چيست؟  http://en.wikipedia.org/wiki/TRIZ

 

يك تئوري است كه مسائل و مشكلات مهندسي را بررسي كرده و براي حل آنها الگو ارائه مي دهد. قوانين TRIZ مبتني بر 40 اصل مي باشد. اين 40 اصل تقريبا در بين تمامي شاخه هاي مهندسي مشترك مي باشد. در TRIZ الگوهايي كه براي حل خلاقانه اين مشكلات در صنايع مختلف به كار گرفته شده، تعميم داده شده و به صورت يك اصل براي ساير مشكلات مشابه درآمده است. در قانون TRIZ‌ ابتدا هدف مورد بهبود (Improving feature) خود را تعيين مي كنيم سپس موانع پيشگيرنده (Contracting feature) آنرا مشخص مي كنيم و به ازاي آن راه حل هاي پيشنهادي در صنايع مختلف را مشاهده مي كينم.