پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
چهارشنبه ١ آبان ١٣٩٨
  
  
سايز تصوير
  
  
پوشه: Faza_kermanFaza_kerman1389/4/28 15:01
پوشه: hormozganhormozgan1389/3/18 12:54
پوشه: jalase 89-02-20_golestanjalase 89-02-20_golestan1389/2/20 13:17
پوشه: jalase 89-02-21_golestanjalase 89-02-21_golestan1389/2/23 09:40
پوشه: kohgilooyehkohgilooyeh1389/4/27 09:15
پوشه: qazvinqazvin1389/5/20 20:44
پوشه: آغاز عملیات میدانی_گلستانآغاز عملیات میدانی_گلستان1389/2/28 10:19
پوشه: اصفهاناصفهان1389/3/31 12:22
پوشه: انجام عملیات میدانی در بندرگز _ گلستان_890305انجام عملیات میدانی در بندرگز _ گلستان_8903051389/3/5 11:54
پوشه: با هماهنگی به عمل آمده با مناطق آموزش و پرورش ، فرم هایی شامل اطلاعاتی در سطح مدیران مدارس تهیه شده و مقرر گردید که این اطلبا هماهنگی به عمل آمده با مناطق آموزش و پرورش ، فرم هایی شامل اطلاعاتی در سطح مدیران مدارس تهیه شده و مقرر گردید که این اطل1389/3/6 11:57
پوشه: برداشت گروه اجرايي تهرانبرداشت گروه اجرايي تهران1389/5/23 14:22
پوشه: برگزاري ستاد جلسه اجرايي استانبرگزاري ستاد جلسه اجرايي استان1389/4/27 10:35
پوشه: پنجمین جلسه ستاد اجرایی استان آذربایجان شرقیپنجمین جلسه ستاد اجرایی استان آذربایجان شرقی1389/4/9 12:07
پوشه: ترسیم کروکی ها و پلان معماری ساختمان ها در دفتر فنی نوسازی مدارس چهارمحال و بختیاریترسیم کروکی ها و پلان معماری ساختمان ها در دفتر فنی نوسازی مدارس چهارمحال و بختیاری1389/3/17 12:19
پوشه: تطابق کد فضا و بکفا در نوسازی مدارس استان چهارمحال و بختیاریتطابق کد فضا و بکفا در نوسازی مدارس استان چهارمحال و بختیاری1389/3/17 11:30
پوشه: جلسه با مديران شهرستانهاي استان تهرانجلسه با مديران شهرستانهاي استان تهران1389/3/29 10:08
پوشه: جلسه با مسوولين حقوقي سازمان شهر تهرانجلسه با مسوولين حقوقي سازمان شهر تهران1389/3/30 16:04
پوشه: جلسه تطبيق كد فضاي مناطق اموزشيجلسه تطبيق كد فضاي مناطق اموزشي1389/3/9 12:19
پوشه: جلسه ستاد اجرايي استانجلسه ستاد اجرايي استان1389/4/27 10:40
پوشه: جلسه ستاد اجرایی استان یزدجلسه ستاد اجرایی استان یزد1389/4/7 10:14
پوشه: خراسان رضوی-دبیرخانه ستادخراسان رضوی-دبیرخانه ستاد1389/3/24 12:16
پوشه: دبیرخانه ستاد اجرائی شناسنامه فنی مدارس مازندراندبیرخانه ستاد اجرائی شناسنامه فنی مدارس مازندران1389/4/12 12:18
پوشه: سيستان و بلوچستانسيستان و بلوچستان1389/2/28 09:02
پوشه: ششمین جلسه اکیپ های اجرایی در اداره کل نوسازی مدارس استانششمین جلسه اکیپ های اجرایی در اداره کل نوسازی مدارس استان1389/3/22 08:30
پوشه: فارسفارس1389/4/20 09:10
پوشه: مرکزیمرکزی1389/3/24 16:57
پوشه: وستادهاي مناطقجلسه توجيهي ستاد اجرايي استانوستادهاي مناطقجلسه توجيهي ستاد اجرايي استان1389/4/13 15:47
_MG_0004.jpg_MG_0004702 x 46887 KB 1389/8/19 12:17
_MG_0006.jpg_MG_0006702 x 46880 KB 1389/8/19 12:17
_MG_0015.jpg_MG_0015702 x 46869 KB 1389/8/19 12:17
1 - 30بعدی