پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
پنج شنبه ٢٥ مهر ١٣٩٨
  
  
  
  
  
پوشه: آخرین فرم های شناسنامه فنی فضا
  
1393/9/5 13:49پذيرفته شده
پوشه: فايل فشرده حاوي تمامي فرم هاي شناسنامه به صورت پي دي اف براي دانلود به صورت يكجا- ويرايش 13-4-89
  
1389/4/13 16:09پذيرفته شده
پوشه: فرم هاي شناسنامه - آخرين تغييرات تا اسفند 92
  
1392/12/11 15:58پذيرفته شده
پوشه: ليست فضاهاي داراي كد به تفكيك استان
  
1389/2/12 16:02پذيرفته شده
پوشه: نسخه پي دي اف فرم هاي شناسنامه فني - ويرايش 13-4-89
  
1389/4/13 16:08پذيرفته شده
پوشه: نسخه فرم هاي شناسنامه 920601
  
1392/8/11 10:08پذيرفته شده
dastorolamal ejrai.pdf
  
193 KB 1389/2/12 12:57پذيرفته شده
dastorolamale bakfa faza.pdf
  
80 KB 1389/2/21 10:15پذيرفته شده
بخشناشنامه ي ارتباط فضا و بكفا- آموزش و پرورش.PDF
  
235 KB 1392/4/4 08:58پذيرفته شده
پاورپوينت براي جلسات توجيهي.ppt
  
600 KB 1389/2/19 16:39پذيرفته شده
ثبت اوليه.Doc
  
57 KB 1394/1/16 13:00مشروط
جمعبندی مباحث فنی پروژه تا تاريخ 11 مرداد.doc
  
179 KB 1389/5/12 16:29پذيرفته شده
چك ليست نظارتي880326.doc
  
155 KB 1389/5/3 11:12پذيرفته شده
دستورالعمل مربوط به مسئولین شناسنامه فرم مطالعات مقاوم سازی.pdf
  
190 KB 1393/9/17 15:06مشروط
دستورالعمل و راهنماي ارتباط بكفا و فضا.Doc
  
62 KB 1392/4/4 08:58پذيرفته شده
راهنماي تعيين كد فضاهاي غير انتفاعي.doc
  
35 KB 1389/11/18 13:56پذيرفته شده
راهنماي نرم افزار شناسنامه مدارس - آخرين ويرايش 10 مرداد.doc
  
3765 KB 1389/5/11 11:17پذيرفته شده
شيوه نامه آمار وزارت آموزش و پرورش - سال 89.PDF
  
320 KB 1389/7/13 09:39پذيرفته شده